Aantal overvallen verder gedaald

Het aantal overvallen is in Nederland in 2013 flink afgenomen ten opzichte van 2012: in de eerste elf maanden van dit jaar met 17%. Ook het aantal straatroven is in 2013 sterk gedaald. In de eerste negen maanden van dit jaar met 15%. Dat heeft het ministerie van Justitie maandag bekend gemaakt. Het persbericht spreekt niet over het aantal woningovervallen. In bijvoorbeeld Arnhem en delen van Overijssel is er sprake van een scherpe stijging van woningovervallen.

Uit de overvalcijfers over de eerste elf maanden van 2013 blijkt dat de daling van de overvallen is dit jaar vooral sterk bij benzinestations, supermarkten en tankstations. He aantal overvallen op vrachtwagens is in Nederland licht gestegen.

Straatroven

In 2009 is het ministerie gestart met de Aanpak Overvallen, sindsdien is het aantal overvallen ieder jaar gedaald. Van bijna 3000 in het startjaar tot ongeveer 1700 in 2013. Sinds de start van de aanpak straatroven begin 2012 is ook het aantal straatroven sterk gedaald. Van ongeveer 8700 tot rond de 7000 in 2013.

Taskforce

Politie, justitie, bedrijfsleven, gemeenten en brancheorganisaties werken al een aantal jaar nauw samen via de landelijke Taskforce Overvallen om het aantal overvallen een halt toe te roepen. Het aantal overvallen is teruggedrongen door de inzet van speciale overvalteams en helikopters en via een dadergerichte aanpak. Bij de bestrijding kiezen politie en justitie voor een stevige dadergerichte aanpak.

Dadergericht

Zo wordt er gefocust op potentiële daders en komt er een scherper toezicht op overvallers die vervroegd in vrijheid worden gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de kans dat een overvaller of straatrover wordt aangehouden fors is vergroot, overvallers en straatrovers zwaarder worden gestraft en overvallers ook na hun detentie onder verscherpt toezicht komen te staan.