Aantal woningovervallen is stijgende

We lezen het niet in het juichende persbericht dat het ministerie van Justitie liet uitgaan over de aanpak van overvallen – maar – het aantal woningovervallen is stijgende: 4 op de 10 overvallen zijn inmiddels op een woning.

Contant geld

Die cijfers zijn de meest recente gegevens, niet van vorig jaar, maar uit 2014, dus de stijgende trend kan nog zijn voortgezet in 2015. Aan het begin van de jaren negentig was het aantal overvallen op woningen nihil.

Criminologen die voor Justitie onderzoek deden vrezen dat er nog meer woningovervallen plaats zullen gaan vinden, onder meer door de lage rente waardoor mensen meer contant geld thuis zullen houden. Ook particuliere aanbieders van kluisjes waar kostbaarheden kunnen worden opgeslagen, een potentiële groeimarkt, zullen een doelwit worden. Door digitalisering en betere beveiliging bij banken en geldtransporten zullen particulieren ook aantrekkelijk blijven voor overvallers.

Afgenomen

Het ministerie van Justitie vraagt aandacht voor het feit dat sinds de start van de geïntegreerde aanpak overvallen (de Landelijke Taskforce Overvallen) het aantal overvallen met 60 procent is afgenomen. Er is een daling van 8 naar 3 overvallen per dag. Ook zijn er méér opgelost en méér daders veroordeeld. Het aantal overvallen is sinds 2009 gedaald van een kleine 3.000 naar ruim 1.200 in 2015. In de Landelijke Taskforce Overvallen werken bedrijfsleven, politie, justitie en gemeenten samen.

Vanwege het succes van de privaat-publieke aanpak wordt de Landelijke Taskforce Overvallen onder leiding van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam verlengd tot 31 december 2018. Er komt meer aandacht voor woningovervallen belooft Justitie.

Eerdere berichten op Crimesite over de positief ingestoken persberichten van Justitie waaruit de dalende trend door de jaren heen blijkt:

Aantal overvallen verder gedaald

Aantal overvallen gedaald

Aantal overvallen is dalende

Opnieuw minder overvallen