Vervolging Van Aartsen wegens lekken?

De broer van een verdachte in een gevoelig politie-onderzoek naar cocaïnesmokkel, waarbij ten onrechte een inval plaatsvond in de woning van de Surinaamse zaakgelastigde David Abiamofo (foto onder), eist strafrechtelijke vervolging van onder meer de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen. Michel van Stratum – advocaat van Chris N. – stelt dat politie en Van Aartsen geheime politie-informatie hebben laten lekken naar het Algemeen Dagblad, met als oogmerk de inval bij de Surinaamse diplomaat te rechtvaardigen. Een pikante zaak: vaststaat dat er is gelekt, maar er wordt niet vervolgd.

Het Algemeen Dagblad publiceerde in 2011 meermalen over Chris N. Deze zou ‘een vuurwapengevaarlijke drugscrimineel’ zijn. Iets dat N. betwist, omdat het AD dat op zeer oude politie-informatie baseert, hij is 18 jaar geleden daarvoor veroordeeld. 

Het AD zei informatie te hebben ontvangen van goed geïnformeerde bronnen rond het onderzoek. In een kort geding dat N. aanspande brachten advocaten van het AD op 22 augustus 2011 een vertrouwelijke politiemutatie uit een politieregister over N. in het dossier. Daarmee stond al vast dat er is gelekt. Maar er was nog meer informatie gelekt. Namelijk: dat N. voorkwam in een onderzoek naar cocaïne-smokkel door onder meer Desi Bouterse – het zogeheten Copa-onderzoek, iets waarvoor N. nooit als verdachte is aangemerkt en dus ook niet is vervolgd.

De advocaten van het AD hebben ter zitting in augustus expliciet namens het AD bevestigd dat er drie bronnen rond het onderzoek en het stadhuis zijn geweest. En ook dat een journalist van het AD van hen vertrouwelijke persoonsgegevens over N. uit politieregisters van de politie Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en het KLPD heeft ontvangen.

De advocaten zeiden ook dat de bron in het Haagse stadhuis zo hoog in de organisatie zit dat hij de mening van burgemeester van Aartsen weergeeft.

Bovendien lekte een vertrouwelijke brief van Van Aartsen aan de minister van Buitenlandse Zaken opzettelijk naar het AD. In die brief stonden ook persoonsgegevens van N.

Eerder besloot de officier van justitie na aangifte van N. geen zaak te beginnen. Maar in zijn onderzoek bleef de gemeente Den Haag buiten schot. Advocaat Michel van Stratum: ‘Vaststaat dat zowel ambtenaren van politie Haaglanden als de persoonlijk woordvoerder van Van Aartsen, die slechts handelt in nauw overleg met Van Aartsen zelf, opzettelijk over N. naar het AD hebben gelekt. Dat de informatie wettelijk gezien geheim was, staat niet ter discussie. Ik vind de strafbare feiten zo ernstig dat een algemeen belang aanwezig is alsnog tot vervolging van de schuldigen over te gaan.’

Van Stratum eist bij het Haagse gerechtshof dat een politiewoordvoerder, een woordvoerder van Van Aartsen en Van Aartsen zelf als verdachte worden aangemerkt en vervolgd. 

N. is samen met zijn echtgenote eigenaar van het pand aan de Laan van Vredestein in Den Haag dat sinds 2009 werd verhuurd aan David Abiamofo, waarnemend ambassadeur van Suriname in Nederland. Op 16 juli 2011 deed de politie Haaglanden daar een inval om de zus van N. en haar partner aan te houden, maar alleen Abiamofo en zijn gezin waren aanwezig. De inval leidde tot ruzie tussen Nederland en Suriname, maar ook tussen de parketten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, over misverstanden rond de inval.

Van Stratum: ‘Mijn cliënt acht het aannemelijk, dat het ongeoorloofd naar buiten brengen van geheime gevoelige stukken en gegevens betreffende zijn persoon onderdeel uitmaakt van een contrastrategie van politie Haaglanden en de gemeente Den Haag, die erop is gericht de onrechtmatige inval in de van N. gehuurde ambassadeurswoning te rechtvaardigen, N. in een slecht daglicht te plaatsen en de rechtsgang te ontregelen.’

N. denkt ook dat de politie en de burgemeester ‘bewust en tactisch’ zijn persoonsgegevens naar buiten hebben gebracht met als doel hem in de media ‘een douw’ te geven.