Advocaat doet aangifte tegen justitiemedewerkers en Tweede Kamer-lid om “incident” in PI

De Utrechtse advocaat Yassine Bouchikhi heeft aangifte gedaan bij de top van het Openbaar Ministerie over het lekken van geheime informatie over hem, door (justitie)ambtenaren, naar de media. De aangifte, die Crimesite heeft ingezien, richt zich op die ambtenaren maar ook op het Tweede Kamer-lid Ulysse Ellian, die tijdens een openbaar overleg in de Tweede Kamer deze informatie aan de orde stelde. Bouchikhi voelt zich in gevaar gebracht en beschadigd door het lekken van de informatie, die vervolgens niet eens bleek te kloppen.

Door @Wim van de Pol

Onder meer De Telegraaf publiceerde op 5 oktober het bericht dat Bouchikhi de toegang tot de penitentiaire inrichting in Leeuwarden was ontzegd. Bouchikhi zou verdacht gedrag hebben vertoond tijdens een ontmoeting met een cliënt. Het bericht klopte ten dele: hem was inderdaad de toegang ontzegd.

AIT

Bouchikhi had op 31 augustus twee cliënten bezocht in de penitentiaire inrichting in Leeuwarden. Eén van hen is betrokken in het liquidatieproces 26Marengo, de ander zit in voorlopige hechtenis voor een zeer gewelddadige overval. Ze verblijven allebei in het zwaarste regime dat Nederland kent, gelijkwaardig aan dat van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught: de Afdeling Intensief Toezicht (AIT).

Het overleg met advocaten vindt daar plaats in een gesprekskamer die aan twee zijden via een ruit door personeel van de PI kan worden geobserveerd. Na afloop maakte personeel van de AIT intern melding van ‘onregelmatigheden’ tijdens het bezoek van Bouchikhi. Besloten werd dat hij de PI Leeuwarden niet meer in mocht gedurende een onderzoek van de deken van de Orde van Advocaten.

Signaal bij deken

Bouchikhi kreeg op 30 september een bericht van een verslaggever die zowel voor De Telegraaf als voor het Dagblad van het Noorden werkt. Hij vroeg waarom Bouchikhi de toegang tot de PI was ontzegd, wat de verdenkingen waren en of hij al contact met de deken van de Orde van Advocaten had gehad. Er zou een klacht bij de deken zijn ingediend over de ‘ongeoorloofdheden’ die Bouchikhi zou hebben begaan. Op 5 oktober stond het bericht over de ontzegging en de klacht in De Telegraaf, en niet veel later op de site van het Advocatenblad.

De informatie van de journalist was maar ten dele juist want er was geen klacht ingediend, er was alleen “een signaal” bij het landelijk dekenberaad voorgelegd. Het landelijk beraad gaf de deken in Midden-Nederland opdracht onderzoek te doen. Ondertussen had Bouchikhi door de publiciteit te vrezen dat ook andere PI’s hem de toegang zouden kunnen ontzeggen.

Het nieuws riep de strafzaak tegen Youssef Taghi in herinnering. Youssef Taghi heeft als advocaat heimelijk met zijn neef Ridouan in de EBI gecommuniceerd, zo legden camera’s vast. Bouchikhi had zich medio september (samen met Haroon Raza) teruggetrokken als advocaat van Youssef Taghi (de reden daarvoor willen zij niet geven).

Ulysse Ellian

Op diezelfde 5 oktober kwam Tweede Kamerlid Ulysse Ellian aan het woord tijdens een commissie-overleg met de minister van Rechtsbescherming. Ellian bracht daarin informatie naar buiten over het incident in Leeuwarden die hij niet uit berichtgeving van de De Telegraaf kon hebben opgepikt.

Hij noemde in dat overleg de (voor)namen van twee cliënten van Bouchikhi (‘deel van de bende van Ridouan Taghi’) en liet de mogelijkheid open dat hij een eigen bron had gehad. Ook hij suggereerde – foutief – dat er ‘een klacht’ bij de deken zou zijn ingediend.

Hoewel zijn opmerkingen over het incident feitelijk niet juist waren bevatte het toch elementen die hij alleen van iemand binnen Justitie kan hebben doorgekregen, zo stelt advocaat Bouchikhi vast.

Ellian krijgt veel aandacht in de media. Hij hamerde er in verschillende televisieprogramma’s op dat Ridouan Taghi beter moet worden geïsoleerd, in reactie op berichten dat Taghi kennelijk kon communiceren met de buitenwereld.

Over Bouchikhi’s vermeende rol was Elian duidelijk: Bouchikhi maakt deel uit van de criminele organisatie van Taghi: ‘Iedereen kan invullen wat hier gaande is.’

Bouchikhi had aan De Telegraaf en het Advocatenbad slechts kunnen tegenwerpen dat aan hem niets bekend was gemaakt over de beschuldigingen.

Plafondplaat

Bouchikhi kreeg na zijn contact met de journalist van De Telegraaf wel van de deken te horen welk verwijtbaar handelen aan hem was toegeschreven.

Het eerste punt: na zijn bezoek was gebleken dat een plafondplaat niet helemaal recht lag. Er was daar gezocht maar niks gevonden. Het tweede punt: Bouchikhi had met zijn telefoon een foto gemaakt van een document dat aan een cliënt was uitgereikt en had een verdachte beweging gemaakt (hij mag overigens een mobiele telefoon bij zich hebben en gebruiken). Dit alles was overigens niet gebeurd tijdens een bespreking met een Marengo-verdachte.

Van deze feiten was intern melding gemaakt. Binnen de directie van de PI was besloten deze waarnemingen voor te leggen aan het landelijk dekenberaad. Verder was besloten Bouchkihi verder de toegang tot de PI te ontzeggen. Maar hem zelf was daarover dus nog niks medegedeeld, zodat hij het van een journalist te horen kreeg.

Ingetrokken

Op 12 oktober had de deken van Midden-Nederland haar onderzoek naar de voorliggende feiten voltooid. Uit dit onderzoek bleek dat er ‘geen sprake was geweest van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen’ van Bouchikhi. Deze kreeg dan ook een brief van de directie van de PI Leeuwarden dat de opgelegde ontzegging van toegang per direct was ingetrokken.

Het leek allemaal een stormpje in een glas water. Maar dat was het voor Bouchikhi allerminst. Bouchikhi noemt het ‘levensgevaarlijk’ dat dit soort informatie naar media is gelekt.

Bouchikhi:

Het naar buiten brengen van dit soort informatie maakt dat de publieke opinie al snel een oordeel klaar heeft op basis van door media gepubliceerde stukken. Insinuaties en gedachtenspinsels worden al gauw voor waar aangenomen. Dit voor “waar” aannemen maakt dat ik een enorm risico loop. Ik voel mij door het Openbaar Ministerie vogelvrij verklaard. Ik word tegen mijn wil op een schaakbord geplaatst waar ik niet op wil staan en ook niet op hoor te staan.

Patroon

Voor Bouchikhi past de toedracht rond het “incident” in Leeuwarden in een patroon: hij wordt door het publiek maken van niet onderzochte en valse beschuldigingen zwartgemaakt, vindt hij. In 2021 suggereerde het Openbaar Ministerie openlijk dat hij als boodschappenjongen optrad voor de groep van Ridouan Taghi. Hij werd daarvan vorig jaar vrijgepleit.

Bouchikhi zegt verder dat hem in zijn werk vele gevallen van discriminatie of onheuse bejegening op grond van zijn afkomst ten deel zijn gevallen, bijvoorbeeld van politiemedewerkers. De deken heeft jarenlang zijn meldingen daarvan geregistreerd.

In het openbaar

Bouchkihi voelt zich ook door het Openbaar Ministerie onheus bejegend.

Van het incident in Leeuwarden – wat dus helemaal geen incident mocht heten – maakte een officier van justitie op 13 september tijdens een zitting in de zaak tegen Ridouan Taghi en medeverdachten in het openbaar een melding. De naam Bouchikhi viel daarbij niet. De vraag komt wel op welk nut de officier met het publiek maken van deze ongeverifiëerde en zachte informatie – en naar later bleek onjuiste informatie – beoogde.

Bouchikhi:

Waarom zijn de ‘waarnemingen‘ in Leeuwarden niet direct geverifieerd door de medewerkers van de PI? Waarom is dit besproken met het Openbaar Ministerie en is het zelfs met het grote publiek gedeeld?

De deken van advocaten in Midden-Nederland stelde samen met de directeur van de PI Leeuwarden, een concept persbericht op over de zaak, dat de aan Bouchikhi berokkende schade zou hebben kunnen verminderen. Het concept werd per e-mail gedeeld met de woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen laat aan Crimesite weten dat het klopt dat de advocaat weer welkom is in de PI Leeuwarden en dat er geen persbericht over het vrijpleiten van Bouchikhi naar buiten is gebracht.