Advocaat: ‘van de Hoge Raad mag de politie liegen’

In een zaak over een woningoverval maakte de politie, in strijd met de waarheid, een verdachte en een medeverdachte wijs dat er naast de werkelijk weggenomen buit ook een envelop met een geldbedrag was meegenomen bij een inbraak. De Hoge Raad vindt dat geen bezwaar.

Ruisstrategie

Doel was discussie hierover tussen de beide verdachten over de overval en/of de buit op gang te brengen. Ze werden vrijgelaten en afgeluisterd middels al eerder geplaatste geheime microfoons. In politiejargon heet de opsporingsmethode een “ruisstrategie”.

Op zijn Facebookpagina schrijft advocaat Mark Teurlings dat de Hoge Raad in deze zaak heeft besloten dat dit was toestaan. In de woorden van Teurlings: ‘De Hoge Raad heeft beslist: de politie mag liegen.’

Het was een ernstige zaak. Er waren ’s avonds op 10 augustus 2013 te Callantsoog mensen in hun woning overvallen en ze werden ernstig bedreigd door een gemaskerde mannen die hen vastbonden en onder meer dreigden hen te slaan met een ijzeren staaf.

Inbreuk

Als er doelbewust of met grove veronachtzaming inbreuk is gedaan aan het recht op een eerlijke behandeling van de zaak van een verdachte kan dat leiden tot niet ontvankelijkheid.

Eerder bepaalde het gerechthof al dat dit melden van de fictieve buit alleen een beperkte inbreuk maakte op de grondrechten van verdachte. Ook vond het hof dat de integriteit van de opsporing niet in het geding was geweest, en dat er geen sprake was van schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde.

Ernstig

De Hoge Raad is het eens het het gerechtshof. Hoge Raad vindt de overweging van het hof juist dat de zaak ernstig was en dat andere opsporingsmethoden geen resultaat hadden opgeleverd. En verder was de misleiding van de verdachten beperkt gebleven tot die ene mededeling over het niet bestaande geld. Ook had de officier van justitie toezicht gehad tijdens de actie en achteraf was een rechter in staat de handelingen na te lezen in een verslag.

In de Verenigde Staten en ook in andere landen is een dergelijke ruisstrategie toegestaan.

Waarschuwen

Mark Teurlings zegt dat hij door dit arrest als advocaat nu de plicht voelt om cliënten te waarschuwen: ‘dat de politie tijdens een verhoor niet altijd op haar woord mag worden geloofd.’

Teurlings:

Dat kan een reden te meer zijn om te blijven zwijgen totdat de advocaat het dossier heeft gezien.

Zie het arrest.