Advocaat La S. dreigt met opstappen

De advocaat van kroongetuige Peter la S. wil de verdediging van zijn cliënt neerleggen. ‘Als de rechtbank niet ingrijpt dan kan ik niet anders dan de verdediging in de zaak neerleggen. Ik moet een volledige verdediging voor mijn cliënt kunnen voeren,’ zei Jan Peter van Schaik. ‘Mijn voormalige strafadvocaat is een avond gaan stappen met CIE’ers in café The Corner’. Andermaal ligt er een bommetje onder het het Passage-proces. 

Kroongetuige La S. kwam vanmorgen met vergaande beschuldigingen aan het adres van het Openbaar Ministerie en de politie. De vraag is of die opmerkingen waar zijn, of dat hij dit gebruikt om de zaak onder druk te zetten. 

La S. zegt ook dat zijn voormalige strafadvocaat en zijn civiele advocaat zijn gebruikt om hem te bewegen om te verklaren. Hij beticht het OM van ‘onrechtmatig handelen’ met zijn getuigenbescherming met als doel hiervan te profiteren in de opsporing en berechting van zijn medeverdachten door hem te beïnvloeden.

La S. is medeverdachte en kroongetuige in het liquidatieproces Passage en wordt onder meer verdacht van medeplegen van de moord op Kees Houtman. Hij heeft onder meer gezegd die moord samen met Jesse R. te hebben gepleegd.

De officier van justitie die gaat over de beveiliging en het getuigebeschermingsprogramma (GTB) van La S. wil aan hem niet zeggen welke aspecten van zijn getuigenbescherming hij wel en niet kan gebruiken in zijn verdediging. Daardoor zou La S. zijn verdediging niet goed kunnen voeren en ziet zijn advocaat gedwongen de verdediging neer te leggen.

Van Schaik suggereert de mogelijkheid dat de zaak van La S. wordt afgespitst en achter gesloten deuren verder gaat. 

Hij stelt dat wanneer La S. openheid van zaken zou geven dit zou kunnen leiden tot niet ontvankelijkheid, waarmee het Openbaar Ministerie het recht zou verpelen om de Passage-verdachten te vervolgen.

Kern is dat La S. ook als hij volledig openheid van zaken geeft en er niet ontvankelijkheid volgt, hij zijn bescherming gegarandeerd wil zien. En die garantie heeft de officier van justitie van het GTB niet willen geven.

In de woorden van Van Schaik: ‘In een e-mail heeft zij laten weten dat alle opmerkingen en verklaringen van La S. tot zijn eigen verantwoordelijkheid worden gerekend. Er zijn twe gecheiden trajecten: de getuigenbescherming en de strafrechterlijke vervolging door de zaaksofficieren’.

La S.: ‘Er is één traject’. 

Met een aantal voorbeelden wilde hij dat aantonen. Volgens hem is zijn veiligheid gebruikt om hem tot verklaren te dwingen.

Nader info volgt.