Advocaat Taghi schetst tijdlijn verblijf Taghi in Nederland en buitenland

De officieren van justitie in het liqudatieproces Marengo zeggen dat het niet doenlijk is om vluchtgegevens van Ridouan Taghi van meer dan tien jaar geleden op te duiken. Inez Weski, advocaat van Taghi, vroeg daar vrijdag om. Zij wil met die vluchtdata en andere gegevens aantonen dat Taghi op de momenten dat kroongetuige Nabil B. hem hier zegt ontmoet te hebben, niet in Nederland was.

Door @Wim van de Pol

Ridouan Taghi wordt in Marengo verdacht van opdracht geven voor zeker zes moorden. Het bewijs moeten komen uit pgp-chats van Ennetcom en PGPSafe en van de uitgebreide verklaringen van Nabil B., die ook verdachte is, en zegt aan enkele liquidaties te hebben bijgedragen.

B. zegt Taghi op enkele momenten te hebben ontmoet in cafés in Utrecht. In een café op de Vleutenseweg zag hij Taghi voor het eerst, in 2008 of 2009. B. heeft gezegd dat hij daar met (medeverdachte) Mohamed Razzouki aankwam. Taghi zat daar al aan een tafeltje. Razzouki kende hem, maakte een praatje, B. werd voorgesteld en gaf Taghi een hand. In een ander theehuis, om de hoek bij de Vleutensweg, zou hij Taghi in 2010 of 2011 even hebben ontmoet. De andere concrete herinnering was toen hij Taghi voor het laatst zag: in een café in een andere buurt in Utrecht. Dat was volgens de kroongetuige in 2011 of 2012.

In het eerste theehuis kwam Taghi vaak, hij mocht er als enige roken, ondanks het rookverbod dat sinds 2008 in Nederland van kracht was. Nabil B. zegt dat hij vele spelletjes heeft geschaakt met Taghi. Later voegde B. eraan toe dat Taghi hem ook zijn nummer had gegeven.

Tijdlijn

Weski presenteerde op de zitting van vrijdag een ruwe tijdlijn van Taghi’s verblijf in Nederland en het buitenland. De tijdlijn is opgesteld aan de hand van stukken, paspoorten en overheidsdocumenten, stukken uit rechtszaken en inlichtingen afkomstig van eerdere advocaten van Taghi in binnen- en buitenland. Weski vroeg aan de rechtbank het Openbaar Ministerie op te dragen om nader onderzoek te doen naar deze tijdlijn.

Interpol-agent

In 2004 is Taghi in Spanje verdachte geworden van het neersteken van ‘een Interpol-agent’. Daarvan zijn stukken: Nederland kreeg een aanhoudingsbevel en er zijn documenten van de Spaanse onderzoeksrechter. Eind 2007 bleek Taghi niet de dader te zijn en in 2008 blijkt het arrestatiebevel te zijn geannuleerd. Taghi is daar pas eind 2009 of begin 2010 via zijn advocaat van op de hoogte gekomen.

Taghi was van 2004 tot 2006 in Marokko. Hij is in 2006 even in Nederland geweest, zegde zijn huurwoning in Vianen op en vestigde zich met gezin in Marokko, waar ook de kinderen op scholen werden ingeschreven. In 2007 is Taghi enkele weken lang opgenomen geweest in het ziekenhuis in Nieuwegein vanwege een ernstige ziekte en was verder dat jaar volgens Weski niet in Nederland.

Medewerkers Nederlandse ambassade

In de winter van 2007/2008 heeft Taghi bij hem thuis in Marokko bezoek gehad van twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Rabat. Taghi zegt persoonlijk met hen gesproken te hebben over een terugvordering van kinderbijslag, die hij zegt daarna te hebben betaald. Volgens Weski moeten die gegevens op te vragen zijn bij Buitenlandse Zaken. Weski zegt dat haar cliënt heel 2008 niet in Nederland is geweest.

Nadat Taghi in de winter van 2009/2010 hoorde dat hij in Spanje niet meer gesignaleerd stond reisde hij tien dagen naar Nederland en daarna naar Spanje en bleef hij verder dat jaar in Marokko, volgens zijn advocaat.

Pas op 27 december 2011 vloog hij weer naar Nederland vanuit Marokko. Vervolgens vloog hij in januari 2012 naar Cuba, en door naar Brazilië en vandaar naar de Dominicaanse Republiek en Spanje. In juni 2012 was er in Zuid-Spanje een liquidatie waarvan Taghi werd verdacht. Volgens Weski wordt hij door dat land tot op heden voor die moord gezocht. Taghi reisde daarna met gezin per auto naar zijn huis in Marokko.

Valse identiteit

‘Het is duidelijk dat mijn cliënt sinds januari 2012 niet meer in Nederland heeft verbleven’, aldus Weski. Zij vindt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de bewering van Nabil B. – dat hij Taghi heeft ontmoet op de door hem aan gegeven momenten tussen 2008 en 2012 – niet kunnen kloppen. Weski: ‘Hij is jaren niet in Nederland geweest.’ Nader onderzoek zou dat hard kunnen maken.

Het Openbaar Ministerie heeft al op voorhand gezegd dergelijke oude vluchtgegevens niet meer boven water te kunnen krijgen. Ook zei het OM dat Taghi van valse indentiteiten gebruik heeft gemaakt. Weski stelt dat Taghi vóór 2014 altijd op zijn echte paspoort heeft gereisd.