Demmink-advocaat blunderde bij Baybasin

Crimesite maakte al eerder bekend dat de de Haagse advocaat Mischa Wladimiroff Joris Demmink bijstond in de strafklacht om verkrachting van minderjarigen. Dat is heel bijzonder omdat hij óók advocaat van Hüseyin Baybasin is geweest, en Demmink figureert in het herzieningsdossier in de zaak Baybasin dat nu voorligt bij de Hoge Raad. Volgens een Turks rapport is Demmink gechanteerd. Hij zou daarop de vervolging van Baybasin in gang hebben laten zetten.

Door @Wim van de Pol

Manipulatie

Bovendien: Wladimiroff zou eerder persoonlijk – in de Commissie Buruma – nader onderzoek in Turkije naar de Baybasin-zaak hebben tegengehouden. Deze (inmiddels ter ziele) Tijdelijke Commissie Evaluatie Strafzaken (TCEAS) deed in 2009 en 2010 onderzoek naar de vraag of zij het Openbaar Ministerie moest adviseren de strafzaak tegen Baybasin te heropenen. Baybasin is in 2002 tot levenslang veroordeeld enkel op basis van ruim 6000 afgeluisterde telefoongesprekken. De commissie onderzocht tekenen van manipulatie van bepaalde gesprekken.

Bewijzen

Commissie-voorzitter Ybo Buruma stond op het punt een reis te boeken naar Istanbul om met de commissieleden, ook advocaat en hoogleraar Wladimiroff, een kennelijk belangrijke getuige over die telefoongesprekken te gaan horen. Wladimiroff verzette zich echter hevig tegen dat plan, aldus advocaat Adèle van der Plas, het zou 'diplomatieke' problemen veroorzaken. Zij en haar cliënt zeggen nu tegen Crimesite te kunnen bewijzen dat het Wladimiroff was die de reis naar Turkije persoonlijk tegenhield. De commissie wees later heropening van de zaak af.

Onwaarheid

Crimesite benaderde Wladimiroff in oktober 2013 om een reactie te krijgen op de stelling van Baybasin dat hij diens advocaat was geweest kort na zijn aanhouding in 1997. Wladimiroff liet per e-mail weten:

'In het verleden heeft de heer Baybasin mij ooit als raadsman gevraagd zonder dat dit tot een inhoudelijke bemoeienis heeft geleid.' 

Uit een brief van de rechter-commissaris in Breda aan Wladimiroff uit 1999, waarover Crimesite beschikt,  blijkt echter dat deze e-mail van Wladimiroff niet conform de waarheid kan zijn. De rechter-commissaris bespreekt in de bewuste brief aan Wladimiroff namelijk een rapportage van een getuige-deskundige die – toen al – van oordeel was dat de tapgesprekken diepgaand zouden moeten worden onderzocht. Daaruit spreekt dus al zonneklaar een "inhoudelijke bemoeienis" van Wladimiroff als advocaat. 

Correctie 

De rechter-commissaris tikt in de brief Wladimiroff ook nog op de vingers. Hij schrijft namelijk dat hem gebleken is dat Wladimiroff een kantoorgenoot die een medeverdachte bijstaat volledige inzage in het strafdossier van Baybasin heeft gegeven. Dit tegen de uitdrukkelijke wens van Baybasin én de rechter-commissaris in. De betreffende rechter-commissaris hoorde namelijk alleen in de zaak Baybasin in uiterste vertrouwelijkheid in het buitenland getuigen die verklaringen aflegden over relaties die Baybasin onderhield met inlichtingen- en opsporingsdiensten. De inhoud van die verklaringen – sterker, alleen al het bestaan van deze verklaringen – moest voor iedereen geheim blijven:

'Your client and certain witnesses asked me very explicitly indeed not to mention the existence or content of the statement to others', schrijft de rechter-commissaris, maar Wladimiroff had zich daar kennelijk niet aan gehouden.

Crimesite schrijft vandaag voor het eerst over deze verklaringen. Baybasin heeft het bestaan van deze verklaringen tot vandaag buiten de media weten te houden. De reden: 'deze kunnen nog steeds voor repercussies tegen mijn familieleden zorgen.'

Aangifte

Wladimiroff hield zich dus niet aan de gewenste geheimhouding. Baybasin laat vanuit de gevangenis in Veenhuizen weten dat hij inmiddels een tuchtrechtelijke klacht tegen Wladimiroff aan het voorbereiden is. 'Ik ga daarnaast aangifte tegen hem doen. Hij heeft op een schandalige en strafwaardige wijze mijn vertrouwen geschonden. Hij werkte al in het geheim voor Joris Demmink toen hij lid was van de Commissie Buruma. Hij was wél mijn advocaat, ik heb hem betaald en hij reisde naar Turkije voor overleg met mijn familie. Hij heeft zijn kennis over mijn zaak misbruikt en aangewend voor Demmink'.

Lees meer over het verband tussen Wladimiroff en de zaak-Baybasin:

'Belangenverstrengeling Demmink-zaak ongelofelijk'