Advocaat wil vervolging agent in Talitha-zaak

De advocaat van de nabestaanden van de 25-jarige Talitha uit Amsterdam wil dat een agent strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij zou hebben gelogen over een ‘zelfmoordbriefje’ na de dood van het meisje.

Route

Advocaat Sébas Diekstra wil met een zogeheten artikel 12-procedure via het gerechtshof het Openbaar Ministerie dwingen de agent te vervolgen. De politiemedewerker verklaarde begin 2014 dat op een handgeschreven briefje, uit de handtas van Talitha, een route stond beschreven. Het briefje zou hebben beschreven hoe je te voet van het station Heerhugowaard naar de plek moest komen waar de jonge vrouw in 2013 werd overreden. ‘Zelfs waar je het spoor het best kon betreden’ en ‘iets over een hek’, stelde de agent.

Treintijden

Het briefje was enige tijd kwijtgeraakt tussen ander spullen van Talitha. Nadat haar moeder het terugvond bleek daar geen looproute of een aantekening over een hek op te staan. In ieder geval niets dat zou kunnen wijzen op een concreet zelfmoordplan. Er stonden wel treintijden op genoteerd. De politiemedewerker verklaarde in reactie hierop dat er dan een ander briefje moest zijn. Maar agenten die de tas en het briefje kregen overgedragen, spreken tegen dat er een ander briefje was.

Meineed

Advocaat Diekstra heeft al aangifte van meineed door de agent gedaan. Het Openbaar Ministerie zag geen reden voor vervolging omdat volgens het OM er geen aanwijzingen bestaan dat sprake was van een doelbewuste valse verklaring. De advocaat vindt van wel en noemt de verklaringen van de agent ’totaal ongeloofwaardig’.

Excuses

Het OM heeft in januari excuses aangeboden omdat te snel zou zijn geconcludeerd dat de jonge vrouw in 2013 zelfmoord had gepleegd, zonder dat er bewijs voor was. Een forensisch patholoog Frank van de Goot heeft na bestudering van bewijsmateriaal gezegd dat hem zelfmoord erg onwaarschijnlijk lijkt. Een ongeval of een misdrijf zijn volgens hem waarschijnlijker.