Advocaat Willem Holleeder vervangen door kantoorgenote

Advocaat Robert Malewicz wordt in het hoger beroep van de zaak tegen Willem Holleeder vervangen door zijn kantoorgenoot Desiree de Jonge, zo laat advocatenkantoor Cleerdin & Hamer in een persbericht weten.

De raadslieden zetten in het persbericht uiteen waarom Malewicz wordt vervangen door De Jonge:

‘Na het bijzonder teleurstellende vonnis van de Rechtbank Amsterdam heeft de verdediging zich beraden op de wijze waarop de rechtsbijstand in dit hoger beroep vorm gegeven zou moeten worden. Daarbij is onder andere aan de orde gekomen dat het goed zijn zou wanneer net zoals het Hof dat zal doen ook door ons nog eens met een frisse en onbevangen blik naar dit omvangrijke en complexe dossier wordt gekeken.

Daarnaast is het vrijwel zeker dat op de rechtsgang bij het Hof een zogenoemde cassatieprocedure bij de Hoge Raad zal volgen. De ervaring heeft geleerd dat het in zaken zo omvangrijk als deze wenselijk is dat al in deze fase kennis wordt genomen van alles dat er bij het Hof gebeurt, en dat bij de verweren die worden gevoerd en verzoeken die worden gedaan al aandacht wordt besteed aan de vereisten van zo’n cassatieprocedure. Tot slot trekt het voeren van de verdediging in een zaak als deze een grote wissel op de praktijk van een advocaat, en kunnen er vanuit de financiering maximaal twee advocaten aan de zaak werken. Om al deze redenen zijn we in goed overleg tot de conclusie gekomen dat het in het belang van de verdediging van Willem Holleeder is dat mr. Desiree de Jonge – strafpleiter bij onze Rotterdamse vestiging met ervaring op het gebied van cassaties – het stokje van Robert Malewicz overneemt en naast Sander Janssen de verdediging in hoger beroep zal voeren.’