Advocaat van Barazani in het nauw

De advocaat van Admon Barazani, Jan Verhoef, is maandag boos de Amsterdamse rechtbank uitgelopen, zo schrijft Het Parool. ‘Ik trek me terug, ik voel me niet langer in staat naar behoren de verdediging van mijn cliënt te voeren,’ zei Verhoef. Ook zijn cliënt en hoofdverdachte in het Barazani-proces verliet de rechtszaal. De rechtbank verdaagde de zaak vervolgens. Aanleiding is de suggestie dat de advocaat een cruciale getuige zou hebben beïnvloed. Of Verhoef zich definitief terugtrekt is nog niet duidelijk.

De familie Barazani (Iraakse joden, Barzilai is de Hebreeuwse naam) staat terecht voor grootschalige fraude met hotels en restaurants op en rond het Damrak.

Vorige week bleek tijdens de zitting dat een belangrijke getuige, Al Ali, meineed zegt te hebben gepleegd. Deze Ali legde in 2004 een belastende verklaringen af. In november en december hoorde de rechter-commissaris hem onder ede, waarbij hij die belastende verklaringen terugtrok. Daarna kreeg hij wroeging en lichtte de rechter-commissaris in over zijn kennelijke meineed.

Voor, tijdens en na de verhoren bij de rechter-commissaris zou Ali naar eigen zeggen door Barzilai onder druk zijn gezet om de belastende verklaringen bij te stellen. Ook de advocaat Jan Verhoef zou daarbij instrumenteel zijn geweest. ‘Nu zal ik je eens vertellen wat je allemaal moet gaan verklaren,’ zou Verhoef op zijn kantoor hebben gezegd tegen Ali.

Verhoef zei zich ook door een artikel hierover in Het Parool ‘ernstig geblokkeerd’ te voelen bij het voeren van de verdediging van Barzilai. Ook zou hij door de publicatie gezondheidsklachten hebben gekregen.

Verhoef eiste maandag van de officier van justitie duidelijkheid over zijn positie in het meineedonderzoek dat door het landelijk parket is gestart tegen Ali. ‘U moet een oordeel geven of er inderdaad sprake is van een onderzoek naar mijn gedragingen.’ Hij deed daarbij tal van verzoeken.

De officier van justitie zei: ‘Meneer Ali heeft van meet af aan, in januari, gezegd dat Admon Barzilai en Verhoef hem aanwijzingen hebben gegeven wat hij moest verklaren. Ik begrijp dus niet zo goed dat meneer Verhoef daar nu plotseling stress van krijgt.’

De rechtbank wees alle verzoeken af. Daarop verliet de advocaat boos de zaal. Hij zei ook fysiek niet in orde te zijn en niet in staat een pleitnota te fabriceren.

Lees ook:

‘Tolken weigeren uit angst te vertalen’ 

Nieuw succes Amsterdam tegen horecaman 

‘Israëli’s Damrak in geldnood’