Advocaten mogelijk toch afgeluisterd

Ondanks een systeem waarmee juist moet worden vermeden dat advocaten worden afgeluisterd door de recherche is dat waarschijnlijk toch gebeurd. Dat komt doordat er een technische fout is gemaakt bij het afschermen van de algemene telefoon- en faxnummers van advocatenkantoren. Hierdoor zijn die nummers het afgelopen half jaar niet beveiligd geweest tegen taps. 

Dat heeft de Orde van Advocaten donderdag in een mailing aan alle advocaten laten weten.

Op verzoek van de Orde hebben advocaten sinds afgelopen september vorig jaar hun nummers doorgegeven. De afluistereenheid van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zou met die nummers een filter instellen zodat de vertrouwelijke gesprekken van advocaten nooit op de harde schijf van een tapkamer zouden kunnen terechtkomen.  

Bij een getapt gesprek, feitelijk het tot stand brengen van een conference call, wordt elk deelnemend nummer vegeleken met de doorgegeven nummer van advocaten in het filter. Bij een match moet de tap dan automatisch blokkeren.

Nu blijkt dat de algemene telefoon- en faxnummers niet in de filter terecht zijn gekomen.

Deze fout ligt bij de technische leverancier van de Orde en is na kennisneming hersteld. Alle doorgegeven nummers komen nu in het filter en zijn beveiligd, aldus de Orde.

‘Alle betrokken partijen (KLPD, OM, Ministerie van Veiligheid en Justitie) zijn hierover direct geïnformeerd’, schrijft de Orde in de mailing.

Maar welke advocaten zijn nu afgeluisterd?

‘Eventuele gevolgen worden in kaart gebracht en de Orde zal in overleg met betrokken partijen nadere maatregelen treffen.’ Daarover horen we dus nog.