Advocaten overtraden veelvuldig tuchtregels met aannemen cash geld

Strafrechtadvocaten hebben veelvuldig cash geld aangenomen en negeerden daarmee de tuchtregels. Contant geld werd op grote schaal geaccepteerd, zonder dat er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden die daarvoor vereist zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de lokale dekens onder 45 strafrechtkantoren door heel Nederland.

Schuldwitwassen

Het NRC schrijft dat advocaten het in een groot aantal gevallen nalaten om contante betalingen boven de 5.000 euro te overleggen met de lokale deken, terwijl dit wel zou moeten. Daardoor bestaat het risico dat advocaten zich schuldig hebben gemaakt aan schuldwitwassen of schuldheling.

Sterke afname

Het onderzoek is uitgevoerd door de unit Financieel Toezicht Advocatuur in opdracht van de dekens, en besloeg de financiële administratie van 45 strafrechtkantoren tussen 2018 en 2020. Vooral in 2018 en 2019 werden de tuchtregels massaal geschonden. In 2020 nam het aantal cash betalingen volgens de dekens sterk af door onder meer de aankondiging van het onderzoek en de daaropvolgende discussie binnen de advocatuur.

Evert-Jan Henrichs, de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, zegt dat “we hebben moeten constateren dat er een cultuur is ontstaan waarin onvoldoende is gelet op de regels rondom contante betalingen. En als toezicht op de advocatuur hadden wij daar als dekens misschien ook wel eerder tegen moeten optreden.”

Royale meerderheid

Hoeveel advocatenkantoren de regels hebben overtreden wordt in het onderzoek niet bekendgemaakt, maar het gaat volgens de dekens om ‘een royale meerderheid’. Het onderzoek wordt vanwege de geheimhoudingsplicht niet gepubliceerd.

Andere redenen

Strafrechtadvocaten mogen alleen contant geld aannemen als er beslag is gelegd op de bankrekening van cliënten. Maar advocaten verzonnen ook andere redenen voor het accepteren van cash geld: dat familieleden van een cliënt geld hadden ingezameld of dat contant geld nu eenmaal de norm is in een bepaalde omgeving, zoals de autohandel of de horeca.

Toch zijn de regels glashelder, aldus Evert-Jan Henrichs van de deken. ‘Maar advocaten zijn de regels uit het oog verloren, ze hebben ze te liberaal uitgelegd, alsof cashbetalingen onder de 5.000 euro altijd zouden mogen.’

Terughoudend

Justitie is terughoudend met het opsporen en vervolgen van strafrechtadvocaten die zich schuldig hebben gemaakt aan schuldwitwassen of schuldheling. Ook tuchtrechtelijk hoeven ze volgens Henrichs niks te vrezen. ‘Dit onderzoek was thematisch en geen ‘opsporingsonderzoek’. Wel zullen de dekens in een paar gevallen ‘nader onderzoek’ doen.