‘Advocaten uitweg bieden uit netelige situatie’ (UPDATE)

Strafadvocaten Anis Boumanjal en Sanne Schuurman vinden dat advocaten die onder druk staan, of al over de schreef zijn gegaan, dit zouden moeten kunnen melden zonder dat ze meteen moeten vrezen voor tucht- of strafrechtelijke stappen en een beroepsverbod. Volgens de advocaten zwijgen sommige collega’s als ze in de problemen komen omdat ze niet het einde van hun carrière willen riskeren. De twee doen hun uitspraken dinsdag in De Telegraaf.

Lastige cliënten

Sanne Schuurman geeft weerbaarheidstrainingen aan advocaten, waarbij hun wordt geleerd hoe ze moeten omgaan met lastige of agressieve cliënten.

Omdat advocaten gebonden zijn aan hun geheimhoudingsplicht en belangen van hun cliënt niet mogen schaden, dus niet zomaar naar buiten mogen treden, maakt die geïsoleerde positie hen soms ook kwetsbaar.

Uit een onderzoek van de Landelijke Orde van Advocaten (uit 2022) onder duizend advocaten kwam naar voren dat de helft het jaar ervoor te maken had gekregen met (verbale) agressie (41%), intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). In de helft van de gevallen was de eigen cliënt de boosdoener.

Druk

Schuurman en Boumanjal reageren op de arrestatie van Inez Weski en de verdenkingen die tegen haar zijn gerezen over informatie doorspelen van en naar de van moorden verdachte cliënt Ridouan Taghi. Er is een mogelijkheid dat Inez Weski onder zeer grote druk is gezwicht en tegen haar wil aan wensen van haar cliënt is tegemoet gekomen. Of dat het geval is geweest zal overigens eerst nog moeten blijken.

Sanne Schuurman: ‘Geen enkele advocaat heeft jaren gestudeerd om boodschapper voor criminelen te worden.’ Maar als een advocaat toch een misstap maakt zou er een mogelijkheid moeten zijn om kleine misstappen te melden zonder dat ze meteen ‘worden afgemaakt’, aldus Schuurman. ‘Als ze meteen hun beroep niet meer mogen uitoefenen, dan meldt niemand zich.’

Schuurman wijst er ook op hoe justitie in de afgelopen jaren advocaten tot ‘een vijand’ heeft gemaakt, waardoor advocaten het gevoel kunnen krijgen “klem” te komen zitten.

Schuur

Volgens Anis Boumanjal komen advocaten heel regelmatig voor gewetensvragen te staan: ‘Wat doe je als een cliënt je vraagt om even zijn broer te bellen ’dat die schuur leeg moet’?’ Hij oppert de mogelijkheid om ervaren (ex-)strafrechtadvocaten als vertrouwenspersoon te laten optreden.

Het afgelopen jaar is al eens voorgesteld om in grote zaken het contact met cliënten alleen in teams van twee advocaten te laten verlopen.

Problemen

Weski heeft inmiddels de verdediging van Taghi neergelegd. Tegelijk is ze ook advocaat van twee andere verdachten in het Marengo-proces: van de broers Mao en Mario R.. Bovendien heeft ze nog andere cliënten in zeer grote strafprocessen die nu spelen.

Hoe dat zal moeten worden opgevangen is een grote vraag. In mei zal de rechtbank Amsterdam bekendmaken hoe de voortgang in Marengo verder zal verlopen. De beoogde datum voor het wijzen van het eindvonnis staat nu nog half oktober gepland maar zal misschien moeten verschuiven.