Afluisteren bajes stopt niet

Crimesite onthulde vorig jaar november dat de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft geoordeeld dat voor standaard opnemen of afluisteren van telefoongesprekken van gedetineerden vanuit de bajes geen wettelijke grondslag bestaat. Daar kwamen kamervragen over aan staatssecretaris Fred Teeven van Justitie. Welnu, Teeven vindt het niet erg, zo blijkt. Volgens hem is er juist wel een wettelijke basis om alle gedetineerden in Nederland standaard af te luisteren.

 

Door Wim van de Pol

Volgens Teeven maakt de wet- en regelgeving een onderscheid tussen standaard opnemen en het uitluisteren van gesprekken. Dat laatste mag als de directeur dat belangrijk vindt voor het houden van toezicht, en daar moet een duidelijke afweging voor zijn gemaakt. Dat alles standaard mag worden opgenomen, vloeit volgens Teeven al voort uit de wet- en regelgeving.

‘Die gedachte mist geheel juridische grondslag’, zegt voorzitter Bart Nooitgedagt (foto) van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocatuur (NVSA). ‘Teeven verwijst naar iets in de regelgeving wat niet bestaat. Het is een holle frase. Teeven miskent de staatsrechterlijke verhoudingen tussen uitvoerende en rechterlijke macht.’ 

Tegen het Advocatenblad zegt de Algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten Jan Loorbach: ‘Kennelijk wenst de staatssecretaris zich niet bij de uitspraak neer te leggen. De NOvA begrijpt dat niet.’ PvdA-kamerlid Jeroen Recourt: ‘Zo gaan we in Nederland niet met de rechter om. De RSJ is de hoogste rechter op dit gebied. De staatssecretaris dient uitvoering te geven aan deze uitspraak.’

Teeven schrijft ook dat er gewerkt wordt aan een nummerherkenningssysteem dat ervoor moet zorgen dat er geen nummers van advocaten worden opgenomen. Volgens hem kan een een gedetineerde die er zeker van wil zijn dat zijn communicatie met een advocaat niet wordt opgenomen een verzoek indienen om te mogen bellen met een aparte telefoon.

Nooitgedagt: ‘Als dat al overal zomaar mogelijk zou zijn, wat ik betwijfel, dan is dat natuurlijk de wereld op zijn kop. Het initiatief moet niet liggen bij de gedetineerde. Het is glashelder dat standaard opnemen niet mag volgens de wet, laat staan geheimhoudersgesprekken.’