‘Afvalbedrijf werkte gif weg voor miljoenen’

De politie heeft dinsdag in een strafrechtelijk onderzoek vier leidinggevenden van afvalbedrijf Wubben in Roosendaal aangehouden voor verhoor. Zij zouden binnen het bedrijf leiding hebben gegeven aan het illegaal wegmengen van gevaarlijk afval en daarmee miljoenen hebben verdiend.

Zeeschepen

De stoffen werden vermengd in brandstof voor stookinstallaties in de glastuinbouw en voor zeeschepen. Hoeveel het bedrijf hier vanaf 2010 precies mee heeft verdiend is onderwerp van onderzoek, maar het vermoeden is dat het om miljoenen euro’s gaat.

Geld

Volgens het functioneel parket is met het illegaal wegmengen van afvalstoffen in brandstoffen grote winst te behalen omdat een verantwoorde verwerking van gevaarlijke afvalstoffen geld kost. Illegaal opmengen van stookolie met afvalstoffen levert geld op. Enerzijds omdat de vaak hoge kosten van verwerking worden uitgespaard, anderzijds omdat een groter volume aan brandstof verkocht kan worden.

Risico’s

Het bedrijf heeft een vergunning voor het opslaan en bewerken van oliehoudende afvalstoffen. Verbranding van met gevaarlijk afval vermengde brandstof leidt tot schade aan milieu en volksgezondheid en is ook een risico voor werknemers die werken met installaties waarin die stookolie wordt gebruikt. Het gebruik van deze kwalitatief slechte stookolie onveilige situaties opleveren door het stilvallen en daarmee stuurloos worden van schepen. Verkoop van deze brandstof vormt oneerlijke concurrentie voor bonafide brandstofleveranciers en afvalverwerkers.

Start onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek waren monsters die zijn genomen uit vrachtwagens tijdens een zogeheten “waakzaam-actie” in 2011, dat zijn grootschalige controleacties van de politie en vele andere toezichthoudende instanties. De politie heeft in april 2014 bij het bedrijf al administratie in beslag genomen. Op het bedrijfsterrein zijn toen ook monsters van opgeslagen stoffen genomen.

Boetes

Binnen de landelijke eenheid van de Nationale Politie is een speciaal rechercheteam opgericht dat zich onder gezag van het functioneel parket structureel bezighoudt met het illegaal mengen van gevaarlijke afvalstoffen in stookolie. Illegaal wegmengen van gevaarlijk afval in stookolie komt veel vaker voor. Drie bedrijven (twee afvalbedrijven en een brandstofleverancier) zijn door de rechter veroordeeld. In 2010 is een afvalbedrijf tot een geldboete van 100.000 euro veroordeeld. In 2014 is een afvalbedrijf door de rechter veroordeeld tot een boete van 480.000 euro. En in 2014 is ook nog een brandstofleverancier veroordeeld tot een boete van 47.500 euro. De leidinggevenden van Wubben worden nu zelf strafrechtelijk vervolgd.