Agente verbaliseerde bewust onjuist

Een 51-jarige vrouw uit Heusden is ten onrechte vervolgd voor het vernielen van een auto op basis van een welbewust valselijk opgemaakt proces-verbaal. De politierechter in Den Bosch concludeerde dat de vrouw ten onrechte is vervolgd en sprak haar vrij. Aldus het ANP.

Enige

De vrouw was begin dit jaar opgepakt nadat in Heusden veel auto’s waren bekrast. In het gewraakte proces-verbaal was opgeschreven dat op camerabeelden te zien dat de verdachte als enige dicht bij een bekraste auto was geweest. ‘Het is aannemelijk dat deze vrouw de schade heeft veroorzaakt aan dit voertuig’, verbaliseerde de agente.

Meer personen

Advocaat Tom Deckwitz kreeg na lang aandringen de beelden te zien. Er bleken meer personen in de buurt van de auto zijn geweest. De rechter concludeert dat de agente ten onrechte heeft geschreven dat ze de beelden helemaal heeft bekeken of bewust heeft verzwegen dat er nog twee andere personen bij de auto zijn geweest. Volgens de advocaat wilde de politie koste wat kost een dader wilde vinden voor de autovernielingen.

Twijfels bij advocaten

Een proces-verbaal geldt voor de rechter als wettig bewijs op basis waarvan een vonnis wordt geveld. De inhoud van processen-verbaal wordt alleen bij hoge uitzondering voor een rechtbank in twijfel getrokken en opnieuw bekeken. Afgelopen weekend bleek dat Nederlandse strafrechtadvocaten twijfels hebben over de juistheid van processen-verbaal. In een enquête noemde driekwart van honderd advocaten de betrouwbaarheid van processen-verbaal een groot probleem. Een meerderheid van 62 procent vindt voorkomen van fouten in processen-verbaal een structureel probleem.