Agenten die racistische appjes stuurden niet voor de rechter (UPDATE)

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat een aantal politieagenten, naar wie een strafrechtelijk onderzoek werd gestart naar aanleiding van uitlatingen in een WhatsApp-groep, niet vervolgen. De agenten schreven over verdachten onder meer: ‘kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen’. Ook appten ze op hen te willen ‘schieten’.

Besloten

Volgens het Openbaar Ministerie is uit het onderzoek gebleken dat sommige uitlatingen zeker laakbaar en niet passend zijn voor politiefunctionarissen. De wet schrijft voor dat dergelijke uitspraken alleen strafbaar zijn als die in het openbaar worden gedaan. Dat is in dit geval niet gebeurd, volgens het Openbaar Ministerie omdat de agenten in een besloten WhatsApp-groep hun uitspraken deden.

Begin juli meldden media de beschikking te hebben over racistische berichten uit een WhatsApp-groep waaraan politieagenten in februari 2019 deelnamen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzocht of de agenten zich schuldig hadden gemaakt aan discriminatie.

Wat nu?

De politie stelt in de zaak een intern nader disciplinair onderzoek in. De politie zegt de complete aard en omvang van de uitlatingen in de app en het handelen van de betrokken agenten in die periode in kaart te gaan brengen. Aan de hand van de resultaten en de gebleken omstandigheden worden voorstellen gedaan wat er moet gebeuren.

Deze voorstellen voor eventuele maatregelen worden eerst voorgelegd aan twee landelijke, onafhankelijke commissies. Aan de hand van hun adviezen gaat de chef van de Nationale Politie Fred Westerbeke een definitief besluit nemen. Dan krijgen de agenten te horen wat voor hun de gevolgen gaan zijn.

Tijdens het onderzoek naar de strafbaarheid van de uitlatingen zaten de betrokken agenten thuis. Vanaf nu zullen ze weer aan het werk gaan, al dan niet op hun eigen plek.