Agenten moeten beter leren schieten onder stress

Politieagenten kunnen vaak niet omgaan met stressvolle situaties. Dat komt doordat ze niet goed genoeg zijn getraind om met stressvolle situaties om te gaan. Dat schrijft het AD op basis van onderzoek van de Vrije Universiteit. Geconfronteerd met geweld maken agenten dan fouten.

20 procent

Onder stress schieten agenten vaker mis. Ook hun gedrag en vermogen tot inschatting van situaties is dan niet optimaal en ze gedragen zich angstiger. Uit het onderzoek blijkt dat door stress een agent met weinig ervaring zo’n 20 procent minder vaak raak schiet als hij wordt belaagd. Ook tonen ze zich afwachtender en treden ze uit angst minder kordaat op en kunnen zichzelf minder goed verdedigen door de stress. Goed getrainde agenten, bijvoorbeeld leden van arrestatieteams, hebben dit minder.

Aanpassen

Sommige agenten klagen over te weinig training. Ze besteden slechts 4 tot 6 uur per jaar aan zelfverdediging. De Politieacademie zegt de trainingen te gaan aanpassen. De onderzoekers van de VU waarschuwen ervoor dat agenten vaker fouten zullen maken als ze niet beter worden getraind. Agenten worden steeds vaker op straat geconfronteerd met geweld en moeten dan hun wapen trekken. Ze raken ook vier keer zo vaak gewond als 20 jaar geleden.

Overigens brachten de onderzoekers al in 2010 een onderzoek uit over afnemende schietvaardigheid bij agenten onder stress.