Agenten vrijuit voor doodslag Rotterdammer

De twee agenten gaan vervolgen die in april 2013 op straat kogels afvuurden op Rotterdammer Mike Stok (29) zijn vrijgesproken door de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie eiste ook al vrijspraak. 

Agressief

In de zaak van de agent die Stok dodelijk raakte, achtte de rechter doodslag bewezen omdat hij bewust het risico nam hem al rennend dodelijk te verwonden. Een collega die ook schoot pleegde poging tot doodslag. Volgens de rechtbank hadden de agenten echter reden om te denken dat Stok een gevaar voor de omgeving was. Hij zwaaide met een voorwerp (een wandelstok) dat eruit zag als een bijl en ooggetuigen stelden dat hij zeer agressief en dronken was. De rechtbank concludeert nu dat er geen andere manier was om hem aan te houden dan te schieten. Er was er sprake van zogenoemd putatief noodweer.

Noodweer

Het Openbaar Ministerie stelde ook al dat de agenten uit noodweer handelen. Eerder besloot het Openbaar Ministerie de agenten niet voor de rechter te dagen. Het gerechtshof gaf opdracht aan het Openbaar Ministerie toch tot vervolging over te gaan, dat resulteerde in deze rechtszaak. Hier en hier staan de uitspraken.