‘Alle gevangenissen krijgen drone-detectie’

Alle Nederlandse gevangenissen krijgen een systeem om drones te detecteren. Volgens het Algemeen Dagblad wil minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming daarmee smokkel van bijvoorbeeld drugs, telefoons en wapens met drones door criminelen tegengaan. Nu hebben al penitentiaire inrichtingen (PI) zo’n systeem.

Alleen een detectiesysteem is overigens niet voldoende. Er vindt ook onderzoek plaats naar een systeem waarmee de communicatie met de drone kan worden verstoord.

Ook wordt op enkele locaties getest met het onderscheppen van de drones. De aanpak vergt nog veel onderzoek, aldus Weerwind in de beantwoording van Kamervragen van Michiel van Nispen van de SP.