Amerikaanse pedofiel in Nederland ongrijpbaar voor FBI

In een woonwijk, ergens in Nederland, pal tegenover een lagere school, houdt zich al jarenlang een gevluchte Amerikaanse pedofiel schuil, een Amerikaans staatsburger. In 1987 is hij daar aangehouden op verdenking van seks met minderjarigen en kinderpornografie. In afwachting van zijn definitieve strafoplegging kwam hij in 1987 op borgtocht vrij.

Door Hettie Vos

Hij vluchtte toen naar Nederland. Sindsdien staat hij op de most wanted list van de FBI. De man hangt in de Verenigde Staten nog minimaal een straf van veertig jaar boven het hoofd. Via een tipgever kwam Crimesite achter zijn verblijfplaats in Nederland. De FBI zou graag zien dat Nederland hem uitlevert, maar de zaak is in Nederland verjaard. Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie dat Nederland hem niet kan uitleveren. De man kan zich dus frank en vrij bewegen in ons land. Hij heeft zowel een Nederlands als een Amerikaans paspoort.

De man wordt gezocht in verband met zijn betrokkenheid bij het seksueel misbruik van minderjarigen alsmede het maken van foto’s met kinderporno. In 1985 zou hij meerdere kinderen misbruikt hebben in Santa Cruz County, in Californië. Zijn werkwijze was volgens de FBI steeds hetzelfde: hij lokte minderjarige mannelijke slachtoffers naar zijn huis, dwong hen tot seks met hem en legde dit vast met een fotocamera.

Plea bargain

De man is in 1987 gearresteerd op verdenking van vier feiten van onzedelijk en ontuchtig gedrag met minderjarigen. En verder van drie feiten voor het dwingen van minderjarigen tot orale seks en voor het vervaardigen van kinderporno-fotografie.

Hij bekende schuld en kwam een zogeheten plea bargain overeen. Dat betekende dat hij schuld bekende in ruil voor een lagere eis en straf. Vervolgens kon hij vrijkomen op borgtocht tot aan de zitting. Hij kwam daarna niet opdagen in de rechtszaal zodat de rechter geen definitieve straf kon opleggen. De staat California vaardigde direct een nationaal arrestatiebevel uit en sindsdien staat hij ruim 30 jaar op de most wanted list van de FBI omdat de man zich onttrokken heeft aan zijn voorlopige invrijheidstelling. De FBI schrijft: ‘E. reist waarschijnlijk internationaal. Hij onderhoudt websites die in Nederland ingeschreven staan. Hij schijnt jongemannen uit te zoeken die minderjarig, zwakbegaafd, depressief of sociaal-economisch kwetsbaar zijn.’

Linkedin

Naar alle waarschijnlijkheid, vluchtte hij in 1987 direct naar Nederland. In rap tempo bouwde hij hier een normaal bestaan op en dompelde zich onder in de Nederlandse maatschappij. Hij waant zich kennelijk veilig want hij is op Linkedin te vinden onder zijn eigen naam.

Sinds 1999 is hij directeur van een Nederlandse non-profit organisatie die zich bezighoudt met ‘alternatieve leervormen voor schoolgaande kinderen’. Op zijn Linkedin-profiel staat ook: het doel van de stichting is om kinderen te bevrijden van de invloed van gedwongen scholing en hen te leren meer zelf te leren denken en te bepalen wat ze willen’. De stichting is sinds 1999 ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Een persoon die jarenlang met hem bevriend is geweest zegt:

Ik weet dat hij graag zelf muziek maakt, hij speelt drums. Ook weet ik dat hij in het verleden muziekles gaf aan kinderen bij hem thuis. Veel jeugd kwam bij hem over de vloer om muziek te maken. Dat heb ik met eigen ogen gezien. E. wilde zelfs een band beginnen met alleen maar jongelui. Verder leeft hij een erg teruggetrokken bestaan. Sinds ik hem ken, nu een jaar of acht, is hij alleenstaand.

FBI

De FBI geeft geen commentaar. Een bron binnen de Amerikaanse justitie wil wel bevestigen dat het Amerikaanse Openbaar Ministerie de man nog steeds graag achter de tralies wil krijgen. Deze bron zegt ook dat de man nog steeds wordt gezien als een groot gevaar voor de samenleving.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat zij de man niet kunnen uitleveren omdat de zaak in Nederland is verjaard. Verjaring betekent dat het recht tot strafvervolging door tijdsverloop is komen te vervallen. Maar in de Verenigde Staten geldt geen verjaring voor zedenzaken waarbij kinderen zijn betrokken.

Verjaring

Strafrechtadvocate Sharon Haimé legt uit:

‘Deze verdachte “profiteert” van de mijns inziens soepele verjaringsregeling in Nederland. Immers, in de Verenigde Staten is de zaak niet verjaard en staat hem zeker veertig jaar te wachten. Deze man ontspringt dus de dans. Naar het oordeel van het OM is in dit specifieke geval sprake van een zedendelict waarop kennelijk de algemene verjaringsregels van toepassing zijn. Dit houdt in, dat vanaf het moment dat de (minderjarige) slachtoffers achttien jaar worden, de verdachte nog twaalf jaar daarna kan worden vervolgd. Daarna is een verdachte niet meer strafbaar in Nederland. De uitleveringswet biedt dan ook geen soelaas nu er geen strafvervolging meer mogelijk is in Nederland. De man is dus safe hier.’

De bron binnen de Amerikaanse justitie denkt dat er een risico bestaat dat de man hier in Nederland slachtoffers heeft gemaakt of misschien nog maakt als hij niet behandeld wordt. Daar is nu niets aan te doen.

Haimé: ‘Ik vind het voor een maatschappij onwenselijk dat het recht tot strafvervolging voor deze misdrijven door louter tijdsverloop wordt uitgesloten en kennelijk zedendelinquenten op deze manier hun leven ongestoord kunnen vervolgen in Nederland. Zedenmisdrijven kunnen zich vanwege hun specifieke aard soms pas na lange tijd openbaren. Slachtoffers hebben soms een lange tijd nodig om de in hun jeugd opgelopen trauma’s te verwerken, voordat ze hiermee naar buiten durven komen.

‘FBI liegt’

In een reactie zegt de man tegen Crimesite onschuldig te zijn en dat de FBI liegt: ‘Ik ben slachtoffer van een samenzwering en ben erin geluisd door de FBI. Ik ben in 1987 opgepakt op verdenking van kinderpornografie en heb schuld bekend op advies van mijn advocaat.’

Hij erkent wel dat hij muziekles heeft gegeven aan minderjarige kinderen bij hem thuis en dat hij al dertig jaar op de vlucht is.

In het programma Hart van Nederland op SBS vanavond een gesprek met de verdachte.