Amsterdam: 17 agenten ernstig de fout in sinds 2015

Tien strafrechtelijke en zeven disciplinaire onderzoeken naar eigen personeel zijn er sinds 2015 uitgevoerd bij de politie-eenheid Amsterdam. In acht gevallen werd strafontslag opgelegd. De Telegraaf vroeg cijfers hierover bij de korpsleiding op. De verdenkingen varieerden van het schenden van het ambtsgeheim tot fraude en verduistering.

Acht politieambtenaren zijn per direct ontslagen. Een negende nam zelf ontslag. Er zijn tien stafrechtelijke onderzoeken opgestart waar één veroordeling uit voortkwam, de andere zijn nog niet afgedaan of ze werden geseponeerd. Er waren daarnaast zeven disciplinaire onderzoeken.

Uit de vrijgegeven gegevens blijkt dat het lekken naar de media ook enkele politiemensen hun baan heeft gekost.

In 2015 nam een agent een grote hoeveelheid drugs weg uit het beslaghuis van de politie. Schending van het ambtsgeheim is een aantal keren voorgekomen: een politieambtenaar vroeg aan een collega politiegegevens van een ex-partner op te zoeken. Anderen verloren hun baan door naar media te lekken.

Er is ook een geval van uitkeringsfraude geconstateerd: het tegelijkertijd ontvangen van loon als WAO-uitkering.

De korpsleiding zegt in een reactie aan De Telegraaf dat 17 zaken op 6.500 medewerkers in drie jaar bij de Amsterdamse politie ’relatief klein is’.