Amsterdam monitort overvallers

De Amsterdamse politie houdt 250 potentiële overvallers in de gaten. Zij zijn geselecteerd op grond van onder andere hun criminele loopbaan. Van ieder is een zogeheten daderkaart gemaakt, met signalement, adres en leefwijze. ‘We kennen de koppen van deze 250 jonge mannen en alles wordt alvast in gereedheid gebracht voor het geval ze straks een overval plegen,’ zegt hoofdcommissaris van politie Bernard Welten.

‘Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd zich navenant in te zetten als het zo ver is. Over het algemeen laat ik me niet uit over de hoogte van straffen, maar voor overvallers ligt dat anders. Deze criminelen worden vast niet beter van lang vastzitten, maar ze kunnen in elk geval vanuit de cel geen delicten meer plegen.’

In elk van de vijf politiedistricten in de stad zijn teams op zoek gegaan naar vijftig potentiële overvallers, aan de hand van een vaste profielschets. In het ene district voldeden wat meer criminele jongens aan de beschrijving, in het andere wat minder.

Korpschef Welten: ‘Die jongens zijn zo gewiekst en ingewijd in het strafrechtsysteem, dat ze niet eenvoudig zijn te pakken.’

Lees Het Parool.