Amsterdam wil overlast junkies terugdringen

Stadsdeel Amsterdam Centrum wil de overlast van junkies en dealers terugdringen door het gebied rond het Waterlooplein extra goed in de gaten te houden. Dat schrijft Het Parool. Volgens de krant kampen buurtbewoners ’s avonds en ’s nachts met grote overlast van drugsverslaafden, die door de straatjes tussen de Nieuwmarkt en het Waterlooplein trekken.

De overlastgevers schreeuwen, dealen, maken ruzie en intimideren voorbijgangers en bewoners. Ook zou er worden gepoept op straat en in portieken. Soms worden legen spuiten op straat gevonden.

De afgelopen twee jaar werd de overlast minder als de politie scherper controleerde, maar zodra het toezicht afnam keerde de overlast weer terug. Na de laatste acties in oktober werd het weer rustiger, maar er wordt gevreesd dat dit opnieuw tijdelijk is.

De politie, toezichthouders en het stadsdeel hebben daarom beloofd scherper te controleren. Onder overlastgevers zijn 68 veelplegers, die zijn aangemeld bij het Veiligheidshuis. Zij krijgen een plan van aanpak op maat. Het is de bedoeling dat rond het Waterlooplein in de komende zes maanden zes handhavingsacties worden gehouden.