Amsterdam wil verkoop lachgas verbieden

De gemeente Amsterdam wil de verkoop van lachgas verbieden, zowel online als op straat in uitgaansgebieden. Het middel zelf is niet verboden.

De gemeente wil daarom het verbod uitvoeren door het handhaven van de gemeentelijke verordening voor detailhandel op straat. Verkoop van lachgas zonder vergunning in de openbare ruimte wordt verboden en de gemeente en politie gaan hier  actief op handhaven. Overtreders krijgen dan een boete en een dwangsom bij herhaling. Ook verkoop via online of telefonische bestellingen valt hieronder.

Burgemeester Femke Halsema heeft een en ander uitgelegd in een brief aan de gemeenteraad. De burgemeester vindt dat de verkoop van lachgas overlast geeft en dat de lege patronen doorgaans op straat gaan slingeren.

Ook andere gemeenten hebben lachgasverkoop op verschillende manieren aan banden gebonden, bijvoorbeeld door de verkoop te verbieden op festivals of in uitgaansgebieden.