Amsterdamse minderjarige jongeren meer betrokken bij moord en doodslag

Minderjarige jongeren in Amsterdam zijn vorig jaar meer betrokken geweest bij dodelijk geweld dan eerdere jaren. Dat blijkt uit cijfers die de burgemeester van Amsterdam heeft verstrekt naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad. Ook zijn er meer messen en vuurwapens van jongeren afgepakt.

Onder jongeren tussen de 12 en de 17 jaar is een opvallende stijging zichtbaar in het aantal steekincidenten, terwijl dat over all in 2019 niet steeg: 191 incidenten in totaal. In 2019 was bij 9 procent van de gevallen van (poging tot) moord en doodslag een minderjarige betrokken, in 2016 was dat nog bij 5 procent. Dat zijn 18 minderjarigen.

De groep jonge meerderjarigen (18 tot 22) was bij 36 incidenten in 2019 sterk vertegenwoordigd. Dat aandeel groeide niet.

In totaal werd bij 158 minderjarigen in Amsterdam in 2019 een verboden wapen aangetroffen en in beslag genomen. Dat schommelde in de jaren ervoor rond de 100. Buurten in Zuidoost (37), Nieuw-West (15), en in Zeeburg (14) scoren het hoogst in deze ranglijst.

Burgemeester Femke Halsema wil gaan experimenteren met vormen van preventief fouilleren om wapenbezit terug te dringen.