Anonieme belkaarten bajes verdwijnen (UPDATE)

Bellen met anonieme telefoonkaarten in de penitentiaire inrichtingen houdt in 2017 op. Er komt een systeem met wat Justitie noemt ‘gepersonaliseerd bellen’ voor in de plaats. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Tegelijk wordt persoonlijk tappen daarmee eenvoudiger.

Telio

Momenteel verlopen alle telefonische contacten via de servers en centrales van het Duitse bedrijf Telio. Het huidige contract van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met Telio loopt eind 2016 af. Momenteel loopt een aanbestedingsprocedure ten aanzien waarvan de implementatie is voorzien in de eerste helft van 2017. Daarin is opgenomen dat gedetineerden met een persoonlijke kaart moeten gaan bellen.

Criminele activiteiten voortzetten

Dijkhoff ziet in dat systeem voordelen voor het afluisteren door politie en justitie van telefoongesprekken van gedetineerden. Het Openbaar Ministerie, politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen willen alle telefoongesprekken van gedetineerden (met uitzondering van die met de gesprekken met geprivilegieerde personen of instanties, zoals advocaten) standaard opnemen. Dit om te helpen voorkomen dat criminelen vanuit de bajes criminele activiteiten voortzetten. Dit opnemen gebeurt in de praktijk nu ook standaard, hoewel de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft geoordeeld dat voor iedere opname de directeur van de instelling separaat toestemming moet geven en en belangenafweging moet maken.

Ook dat afwegen gebeurt nu volgens Dijkhoff. Hoe dit dan tegenwoordig precies in zijn werk gaat legt Dijkhoff niet uit.

‘Gedifferentieerd’

Dijkhoff schrijft:

… met de invoering van gepersonaliseerd bellen wordt het gericht uit- en afluisteren van gesprekken op persoonsniveau in plaats van op telefoontoestellen mogelijk. Daarnaast maakt de invoering van gedifferentieerd uitluisteren het mogelijk een op de persoon toegesneden afweging te maken voor het uitoefenen van toezicht.

Hoe dit in de praktijk precies werkt legt Dijkhoff ook niet uit in zijn brief.

Dijkhoff schrijft ook dat hij vindt dat mensen die vanuit de bajes levensdelicten lijken te plannen naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught kunnen worden geplaatst. Nu is dat alleen mogelijk als er informatie is dat een gedetineerde uit wil breken of als ontsnapping van een gedetineerde de samenleving ernstig zou schokken.

Zie ook:

Nummerherkenning in de bajes actief

Advocaten eisen opheldering minister

PI Lelystad wint geding om bajestelefoon