Aparte toren Bijlmerbajes voor top 600 veelplegers

Het ministerie van Justitie overweegt om de achterste toren van de Bijlmerbajes in Amsterdam geheel ter beschikking te laten komen voor de opsluiting van de zogenoemde top-600 van criminele jongeren in Amsterdam. Dat zou passen in de gezamenlijke aanpak van deze groep door de gemeente Amsterdam, Openbaar Ministerie en politie. Het gaat om de toren De Weg (op de foto links), die het verste van de ingang van de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel is verwijderd. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie bevestigt het plan aan Crimesite, maar zegt dat het nog niet zeker is: ‘met name wordt onderzocht of het samen opsluiten van deze jongeren op één afdeling geen nadelige effecten heeft.’

In maart kondigde de Amsterdamse driehoek van hoofdofficier van justitie, korpschef en burgemeester een offensief aan om de 600 meest gewelddadige veelplegers in de stad te verstoren en van de straat te halen. Daarbij worden ook hulpverleners en andere relevante overheidsdiensten betrokken. Het gaat om een groep jongeren die de laatste vijf jaar ten minste vijf keer zijn gearresteerd, samen zijn ze ruim 15.000 keer aangehouden voor misdrijven.

De groep moet worden uitgeschakeld met een lik-op-stuk aanpak waarin ze snel voor de rechter worden gebracht en gaan zitten. Daarna is het de bedoeling dat de overheid deze jonge criminelen op de huid gaat zitten.

Voordeel van gezamenlijke opsluiting in Toren De Weg zou zijn dat de jongeren intensieve en specifieke begeleiding kunnen krijgen, bij hun resocialisatie. Maar het samen opsluiten biedt hen de gelegenheid met elkaar contact te hebben en zou weer negatieve gevolgen kunnen hebben.

Alle beschikbare informatie van de jongeren komt in een dossier. Vervolgens gaan verschillende diensten samen met de politie bekijken wat er nodig is om hen uit de criminaliteit te houden.

Voordeel van De Weg is dat er een aparte ingang is naar de H.J.E Wenckebachweg is die niet gebruikt wordt door de Bijlmerbajes, zodat de detentie en begeleiding van deze groep niet interfereert met het werk in de rest van de inrichting.