Arrestaties om miljoenenfraude PGB

De FIOD heeft dinsdag drie verdachten aangehouden op verdenking van fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Twee vrouwen van 50 en 23 jaar en een man (50) uit Amsterdam worden verdacht van onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en oplichting. Het geschatte fraudebedrag bedraagt circa 1,5 miljoen euro. De verdachten werkten bij een thuiszorg-bureau.

Mensen die iemand verzorgen die recht heeft op extra zorg, bijvoorbeeld in verband met invaliditeit, of zelf extra hulpmiddelen nodig hebben kunnen dat inkopen met een PGB. 

Aangiften van particulieren en zorgverzekeraars hebben geleid tot een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het functioneel parket. Het onderzoek richt zich tegen de eigenaren van een thuiszorgbureau dat zich bezighoudt met thuiszorg betaald vanuit de PGB-regeling. Het thuiszorgbureau heeft vermoedelijk aangedikte aanvragen voor PGB-budgetten ingediend, waardoor er hogere bedragen werden toegekend dan daadwerkelijk nodig was.

Daarnaast hebben de verdachten mogelijk gesjoemeld met facturen en met de urenstaten die aan de zorgkantoren moesten worden overgelegd. Dit alles om de indruk te wekken dat de budgetten volledig werden gebruikt voor de benodigde zorg van de juiste kwaliteit. In werkelijkheid werd vermoedelijk de juiste zorg niet of onvoldoende verleend. In ten minste twee gevallen werd de zorg verleend door vrouwen die illegaal in Nederland verblijven.

De verdachten hebben hun veelal hoogbejaarde cliënten vermoedelijk onder druk gezet om het volledige PGB-budget over te maken aan het thuiszorgbureau. Bij cliënten die kritische vragen stelden, bijvoorbeeld over het verschil tussen het toegekende budget en de daadwerkelijk geleverde zorg, hebben de verdachten de zorg direct beëindigd. Het resterende, ongebruikte zorgbudget werd daarbij niet teruggestort. Ook reeds uitgekeerd budget voor cliënten die in de loop van de budgetperiode zijn overleden, werd vermoedelijk door de verdachten niet terugbetaald aan de zorgkantoren.

Verdachten hebben op deze manier misbruik gemaakt van geld dat is bedoeld voor mensen die zorg behoeven. Dit soort fraudes ondermijnt het vertrouwen in het zorgstelsel.

Bij de aanhoudingen is door de FIOD en het OM vervangende zorg geregeld voor de cliënten, in samenwerking met de GGD Amsterdam, GGD Kennemerland en Cordaan Thuiszorg.