Assistente rechtbankpresident ‘sjoemelde’

Een assistente van de Amsterdamse rechtbankpresident Carla Eradus (foto) is ontslagen omdat zij zou hebben gerommeld met declaraties en facturen. Volgens haar advocaat is de vervolging van Shefina K. (31) ‘onverstandig’ van justitie omdat hiermee een beerput open zou gaan.

Gevoelig

Tegen De Telegraaf zegt advocaat Geert-Iem Roos: ‘Ik had de aanklager om die reden verzocht deze zaak op een andere manier af te doen, maar hij wilde daar niet aan.’ K. werkte jarenlang als persoonlijk assistent voor de rechtbankpresident. Zij moest ook de financiële administratie voor het rechtbankbestuur afhandelen, ze registreerde hun nevenfuncties en handelde klachten over rechters af. Een positie met gevoelige kanten.

Valse facturen

Begin 2013 is de assistente op staande voet ontslagen. De woordvoerder van de rechtbank spreekt in De Telegraaf van ’onregelmatigheden’. In het strafdossier wordt K. beschuldigd van het indienen van valse facturen, vervalsen van de handtekening van de president en achteroverdrukken van VVV-bonnen van haar werkgever. De rechtbank zou voor duizenden euro’s zijn opgelicht. De komende tijd speelt haar rechtszaak voor de rechtbank in Den Haag.

‘Niet de enige’

Roos tegen De Telegraaf: ‘Er gaat een beerput open in deze gevoelige kwestie.’ Volgens hem heerst er op de rechtbank Amsterdam een cultuur waarbij het normaal lijkt om te sjoemelen met declaraties. ‘Zij was dan ook zeer zeker niet de enige’, aldus Roos. Hij wil rechtbankpresident Eradus horen als getuige om haar te laten vertellen over de gang van zaken op haar rechtbank. Volgende week neemt de Haagse rechtbank een besluit over dit verzoek. De woordvoerder van de Amsterdamse rechtbank spreekt het bestaan van een sjoemelcultuur tegen. Volgens hem is de bewering van de advocaat dat de regels voor het indienen van declaraties na het vertrek van K. zijn aangescherpt onjuist.