Autobedrijf Pon schikt voor 12 mio met justitie

Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie heeft de omkopingszaak tegen Pon’s Automobielhandel (PAH) afgerond met een transactie van 12 miljoen euro. Het bedrijf voorkomt daarmee verdere strafvervolging vanwege omkoping van politie- en defensieambtenaren. Pon is importeur van Volkswagen en Audi.

Acht medewerkers

Het Openbaar Ministerie verdenkt ambtenaren die betrokken bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto’s van politie en Defensie in de periode 2001- 2011. De ambtenaren onderhielden nauwe banden met de automobielsector en waren betrokken bij wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstvoertuigen.

De omkoping bestond uit het verlenen van ongeoorloofde giften aan ambtenaren. Onderzoek door de Rijksrecherche bracht volgens het OM aan het licht gebracht dat acht medewerkers van Pon in het verleden betrokken waren bij het opzettelijk verstrekken van giften aan ambtenaren vanwege hun functie en positie. Het ging daarbij om het goedkoop leasen en huren van auto’s, korting op onderhoud en winterbanden en (verre) buitenlandse reizen.

Goedkoop leasen

Op de lijst van verwijten staan ook het goedkoop leasen van een Audi A5 en de verkoop van een Audi A6 aan ambtenaren, wat hen een voordeel van duizenden euro’s opleverde. Een ambtenaar nam op kosten van PAH deel aan cliëntenreizen naar onder andere Griekenland, Finland, Rusland en IJsland. Tussen 2001 en 2005  werd een ambtenaar ook geheel verzorgde, meerdaagse cliëntencruises over de Middellandse Zee aangeboden. Het totaal van de giften over tien jaar aan de ambtenaren overschreed de 100.000 euro.

Het wederrechtelijk verkregen voordeel is vastgesteld op 6 miljoen euro. Verhoogd met eenzelfde bedrag aan boete komt de transactie op 12 miljoen euro.

De politie heeft onlangs overigens weer Volkswagens ingekocht.

Directie

Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat de huidige directie van Pon betrokken was. het bedrijf heeft ook naar het oordeel van het OM volledig afstand genomen van de verweten gedragingen. Pon heeft in dit verband een compleet nieuwe compliance-structuur in het leven geroepen en heeft ook arbeidsrechtelijke maatregelen genomen in de richting van de direct verantwoordelijken. Alle als verdachte aangemerkte personen hebben het bedrijf inmiddels verlaten. Ook werkte PAH volledig mee aan het strafrechtelijk onderzoek en de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Zo zijn door PAH op vrijwillige basis diverse documenten verstrekt die van belang zijn geweest voor het onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten, ook van andere betrokken (rechts)personen.

Groter onderzoek

De transactie met Pon maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar omkoping bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto’s voor de politie en defensie. Ook bij Peugeot en Renault waren directieleden en accountmanagers betrokken bij de giften voor de ambtenaren.

De Rijksrecherche begon in maart 2012 dit onderzoek, dat heeft geleid tot een strafdossier tegen politie- en defensieambtenaren en een aantal autobedrijven. In totaal gaat het om 37 verdachten. Tegen het einde van het onderzoek kwamen nog eens drie nieuwe verdachten bij de politie en vier bij Defensie in beeld. Vorig jaar maakte het OM al bekend dat twee politieambtenaren en vier ambtenaren van Defensie strafrechtelijk worden vervolgd wegens corruptie.

De vervolgingsbeslissingen over de zaken tegen de andere bedrijven en de betrokken medewerkers komen snel, aldus het OM.

Zie meer:

Politie koopt ondanks corruptie nog steeds Volkswagen

Politie wil VW blijven rijden

Corruptieonderzoek bij Nationale Politie