Baybasin-affaire heel dichtbij apotheose (VIDEO)

Na bijna vijf jaar is dan nu het einde van de procedure van Hüseyin Baybasin bij de Hoge Raad in zicht. Zijn advocaat zegt over een ‘overstelpende’ hoeveelheid nieuw bewijs te beschikken waaruit zou blijken dat de zaak vanaf dag 1 met leugens en bedrog in elkaar is gezet.

Door @Wim van de Pol

Maandag dient advocaat Adèle van der Plas haar laatste aanvullende pleidooi in bij de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Diederik Aben. Deze zou dan nog een maand de tijd kunnen nemen om een advies voor de Hoge Raad over het verzoek (zijn conclusie) af te maken. Doorgaans volgt de Hoge Raad dit advies. Vrijdag verschijnt een boek van hoogleraar wetenschapsfilosofie Ton Derksen over de in zijn ogen vervalste telefoontaps.

Telefoongesprekken

Hüseyin Baybasin is in 2002 door het gerechtshof in Den Bosch tot levenslange celstaf veroordeeld onder meer voor uitlokken van een moord in Istanbul en een poging tot moord in de Verenigde Staten. Het enige bewijs in die zaken vormen ruim 6.000 afgeluisterde telefoongesprekken in vage bewoordingen. Aan die gesprekken is al veel onderzoek gedaan voordat de zaak bij de Hoge Raad kwam.

De toenmalige Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) onder leiding van toenmalig hoogleraar Ybo Buruma durfde het niet aan een dieper onderzoek naar die taps aan te bevelen. Dit ondanks de conclusie van één van de specialisten in de wereld in audio-analyse, een wetenschapper die voor het Israëlische ministerie van Defensie werkt. Hij oordeelde dat er in enkele gesprekken sprake was van vele ‘smoking cannons‘ die op vervalsingen wijzen.

Deskundigen

Advocaat-generaal Diederik Aben heeft de telefoontaps en het toenmalige tapsysteem tot op het bot laten analyseren door twee deskundigen. De conclusie van één van de deskundigen is dat het vast staat dat het materiaal is gemanipuleerd. De andere deskundige droeg telkens alternatieve verklaringen aan voor rare geluiden en signalen in de gesprekken. Geen daarvan lijkt stand te houden. Aldus bronnen rond het onderzoek tegen Crimesite.

Onder ede

Aben schreef in 2012 dat zijn tweede onderzoeksvraag zich richt op de start van het onderzoek naar Baybasin. Zowel officieren van justitie als politiemensen hebben volgehouden – ook onder ede – dat het onderzoek door Nederland is begonnen in februari 1997. Aben schreef al in 2012 sterke aanwijzingen te zien dat dit mogelijk onjuist is. Er zijn voor de Hoge Raad inmiddels meer dan tien betrokkenen verhoord als getuige over deze kwestie. Er zijn inmiddels sterke aanwijzingen dat deze direct betrokkenen bij de Hoge Raad eenduidig en helder hebben verklaard dat het de Turkse politie was die Baybasin achter de tralies wilde krijgen en dat hier al samen met Nederland sinds 1994 aan werd gewerkt.

Tappen

De spanning stijgt. Als Aben concludeert dat de telefoongesprekken zijn vervalst dan zal dat zeer ernstige consequenties kunnen hebben voor de opsporing in Nederland. Valt uit te sluiten dat er ook in andere zaken is gemanipuleerd? Is het tappen wel een valide opsporingsmiddel?

Hugo Hillenaar

Als Aben concludeert dat de start van het onderzoek Baybasin niet is gegaan zoals gepresenteerd in het stafdossier en ook onder ede door officieren van justitie is bevestigd, komt er strafbaar handelen van betrokkenen in zicht. De huidige hoofd-advocaat-generaal bij het ressortsparket, Hugo Hillenaar, was indertijd de zaaksofficier van justitie. Hij is door de Hoge Raad niet opgeroepen als getuige.

Als Aben concludeert dat Hillenaar’s verhaal over het onderzoek niet juist is dan zal Hillenaar dat opnieuw onder ede uit moeten gaan leggen als de zaak door een ander gerechtshof wordt behandeld.

Baybasin, die nu bijna twintig jaar in de cel heeft doorgebracht, zal zeker nogmaals aangifte tegen Hillenaar en tegen anderen gaan doen. Bovendien zal er mogelijk een schadevergoedingsprocedure in gang worden gezet.

Bijzondere last

De geest in de Zaak-Baybasin wil maar niet terug in de fles. De belangen voor het Openbaar Ministerie en het aanzien van de Nederlandse rechtstaat zijn enorm. Er rust dus een bijzondere last op de schouders van advocaat-generaal Diederik Aben. Zoals een bekende strafadvocaat het onlangs tegen Crimesite formuleerde: ‘als er één advocaat-generaal bij de Hoge Raad is die dit aankan is het Aben.’

Eén ding is zeker. Dit voorjaar gaat de kogel door de kerk.

Dinsdagavond kwamen Ton Derksen en Adèle van der Plas aan het woord in 1Vandaag:

Zie ook:

Demmink hield Baybasin persoonlijk in NL (UPDATE)

Beslissing Hoge Raad Baybasin weer uitgesteld

Verpletterend aantal aanwijzingen voor manipulatie