“Baywatch”-zaak Curaçao naar ontknoping

Het onderzoek “Baywatch” naar drugshandel en witwaspraktijken binnen de Kustwacht Caribisch Nederland te Curaçao is inmiddels afgerond. In deze zaak zijn er totaal zeven verdachten, waaronder drie kustwachters en een voormalige collega.

Door onze correspondent 

Een regiezitting is voor 5 februari gepland. Het onderzoek is in mei vorig jaar gestart nadat de kustwachtleiding was geïnformeerd dat er mogelijk kustwachters betrokken waren bij het plegen van strafbare feiten. Dit onderzoek werd gezamenlijk uitgevoerd door de Curaçaose Landsrecherche, de Nederlandse Rijksrecherche en de Koninklijke Marechaussee, terwijl ook het Recherche Samenswerkingsteam (een permanent politioneel samenwerkingsverband binnen het Koninkrijk) en het Korps Politie Curaçao er bij betrokken waren.

Arrestaties

Tijdens het onderzoek bleek dat er drie kustwachters en een inmiddels oud-collega zich inderdaad schuldig zouden hebben gemaakt aan druggerelateerde strafbare feiten alsmede aan het doorspelen van informatie aan een criminele organisatie. De strafbare feiten zouden gepleegd zijn tezamen met drie civiele personen.

Op 25 november werden alle betrokkenen gearresteerd. Bij huiszoekingen werden een vuurwapen, een groot bedrag aan geld, laptops, telefoons en xtc-pillen in beslag genomen.  Twee auto’s van kustwachters werden eveneens in beslag genomen.

Regiezitting

Op de regiezitting, ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de gecompliceerde zaak, geeft de officier van justitie de stand van het onderzoek weer en de verdediging kan vragen om aanvullend onderzoek, zoals het horen van getuigen.  De rechtbank beslist vervolgens over de verdere procesgang.

Tot nu toe heeft de verdediging zijn wensen nog niet naar buiten gebracht maar zal dat ongetwijfeld doen op de regiezitting van aanstaande vrijdag.

Bang en Boos

De zaak is mede de oorzaak van een hoog opgelopen conflict tussen de minister van Justitie, Nelson Navarro, en een aantal kustwachtmedewerkers. Deze kustwachtmedewerkers stellen na diensttijd regelmatig ernstig bedreigd te worden door gewapende criminelen, terwijl zij geen dienstwapen mee naar huis mogen nemen en zich dus niet kunnen verdedigen.

Rotte appels

De Minister heeft over bewapening buiten diensttijd al een positieve beslissing genomen, maar wachtte met de uitvoering hiervan tot het Baywatch onderzoek is afgerond. Hij wilde eerst weten of er nog meer rotte appels in de Kustwachtmand zitten.

Het bewapenen van mogelijk corrupte Kustwachters lijkt inderdaad niet tot de taak van een minister van Justitie te behoren. Maar aan de andere kant lopen niet-criminele kustwachters en hun familie nu gevaar.

Wordt vervolgd

Nu Baywatch is afgerond zou de kwestie van de bewapening buiten diensttijd op eerste gezicht zijn opgelost. Maar zoals het doorgaans goedingelichte dagblad Amigoe zondag meldde, verklaarde de woordvoerder van het OM desgevraagd niet te weten of er nog meer Kustwachters verdacht worden en worden meerdere aanhoudingen derhalve niet uitgesloten.

De Minister kan dus nog steeds niet overgaan tot implementatie van het wapenbesluit en sommige Kustwachters, daarin gesteund door de Politiebond, zullen daar geen genoegen mee nemen. Het conflict tussen Minister en een aantal Kustwachters zal deze week ongetwijfeld de volgende ronde ingaan.