Bedreiging De Mol in Endstra-Holleeder-dossier (#3)

Officier van justitie Koos Plooij wilde niet dat John de Mol ter sprake kwam tijdens het hoger beroep in de Holleeder-zaak en ook niet in de Paarlberg-zaak. Maar dat gebeurde wel. In verband met een ontvoeringsdreiging en Willem Holleeder.

Door @Wim van de Pol

In het tweede achterbankgesprek op 4 april 2003 sprak Endstra over zakenmensen buiten de onroerend goed-wereld die zouden worden afgeperst. Vervolgens komt het op de plannen die er waren om Johnny de Mol te kidnappen. Over de man wiens kind ze hadden willen ontvoeren – John de Mol – zei Endstra: ‘Hij zit nu in hun greep.’

Media-persoon

In de daarop volgende gesprekken zien we dat Jan van Looijen van de CIE steeds weer terugkomt op die media-persoon, terwijl Endstra diens naam niet in de mond wil nemen. Het gaat Van Looijen steeds om De Mol. Hij probeert te peilen of er misschien afgepersgeld naar De Mol gaat. Geld dat Holleeder afperst moet in het geheim naar een Holleeder-spaarpot vloeien, zo dacht de politie. Misschien van Endstra via John de Mol naar Willem Holleeder? Dus laat Jan van Looijen op de achterbank van tijd tot tijd een De Mol-ballonnetje op. Dat gaat dan zo:

Van Looijen: Kijk ik heb wel eens gehoord dat in het kader van die afpersingen geld van uw bedrijf, zeg maar naar eh, een mediabedrijf eh…
Endstra: Nou ja, goed, daar…
Van Looijen: Nee maar kijk, als we zo’n spoor kunnen vinden natuurlijk…
Endstra: Nee maar weet je wat het is?
Van Looijen: Ja, u…
Endstra: Het is hartstikke leuk. Weet je wat er dan gebeurt? Dan branden er een aantal mensen verder af. Ik bijvoorbeeld.
(…)

Endstra houdt de boot af. Dan het derde gesprek:

Van Looijen: Zijn er ook betalingen via De Mol gegaan?
Endstra: Nee Holleeder heeft ook eh….
Van Looijen: Zelf betaald.
Endstra: Ja, dat weet ik gewoon niet.
Van Looijen: Maar betalingen van U via die eh…
Endstra: Nee, nee.
(…)

Endstra ontkent. Volgt het vijfde gesprek, ‘hem’ is Holleeder:

Van Looijen: Betalingen. Nee, ik bedoel betalingen aan hem, zijn niet via eh eh Mol gegaan.
Endstra: Nee, maar je moet het wel zo zien dat er dus normale betalingen gebeuren en die mensen die geven dat ook niet aan Holleeder. Die bewaren het voor hem.
Van Looijen: nee, maar het kon zijn dat…maar die weten dat dan wel?
Endstra: Ja.
Van Looijen: Maar het kon zijn dat hij dat dan ook deed via u hè. Dat is gewoon een normale betaling van uw bedrijf naar een van die bedrijven van die lui van die media die en dat die dan weten dat het voor onze glazen kaak is.
(…)

Met ‘de glazen kaak’ bedoelt Van Looijen Holleeder. In het zevende gesprek, is er weer een De Mol-ballon.

Van Looijen: Nee maar de betalingen zijn toch via via eh
..
Endstra: laat mij dat nou even voor me houden want als weet je dan lig ik morgen in de grond.
Van Looijen: ja maar luister maar luister nou. U hoort toch dat wij bepaalde dingen weten. Dan kunt u toch zeggen het is wel zo of het is niet zo? Dat is toch niet zo moeilijk?
Endstra: Ik heb eh de vorige keer heb ik jullie gezegd dat het via…
Van Looijen: ja, ja, ja,
Endstra: …loopt. En die eh…een hele nette respectabele iemand, heb ik jullie verteld. Een mediaman heb ik je ook nog verteld.
Van Looijen: Ja.
Endstra: Laat me nou even niet zeggen, laat me nou…
Van Looijen: Nou, dan zal hij het wel…
Endstra:…even niet zeggen wie eh…
Van Looijen: Ja dan vul ik dat voor u in dan is hij dat.
(…)

(wordt vervolgd)

Zie ook:

Bedreiging De Mol in Endstra-Holleeder-dossier (#2)

Bedreiging De Mol in Holleeder-Endstra-dossier (#1)