Bedreiging De Mol in Endstra-Holleeder-dossier (#5)

Officier van justitie Koos Plooij ontkende dat Endstra verklaarde dat John de Mol betrokken zou zijn bij witwassen van afpersgeld van Holleeder. Hij wilde niets kwijt over het onderzoek naar de relaties tussen Endemol, Endstra en Holleeder.

Door @Wim van de Pol

Jan van Looijen, de CIE-rechercheur die de leiding had in de achterbankgesprekken met Endstra, is een aantal keer gehoord, ook over John de Mol en Paarlberg. Dat was voordat Plooij in zijn brief schreef dat ‘John’ niet John de Mol was. Dat jokkebrokken van Plooij was misschien eigenlijk niet zo nodig. Van Looijen relativeerde het feit dat De Mol ter sprake was gekomen als witwasser van afpersgeld een beetje.

Visje

Van Looijen zei bijvoorbeeld in januari 2009 als getuige in de zaak-Paarlberg:

‘Wij van de CIE wisten niet hoe het in elkaar zat, dat wilden we juist van Endstra horen. (…) John. Hiermee bedoel ik die van Endemol. John de Mol. Endstra had het over nette partijen en Endemol was ook ter sprake gekomen. Daarom heb ik die naam genoemd.(…) Ik was bezig een visje uit te gooien om te kijken of Endstra hapte. (…)’

Paarlberg

Met al die nuance waar Van Looijen te hulp schoot hoefde Plooij toch niet te veinzen dat hij dacht John niet De Mol betrof? Hij deed dat toch om de achterbankgesprekken maximaal te laten helpen om Paarlberg als witwasser van Holleeder te laten veroordelen. Van Looijen kon hem daarmee overigens niet van dienst zijn. Van Looijen wist van alles over iedereen maar Paarlberg zei hem niet zoveel:

‘Ik weet eigenlijk niet of Endstra op de achterbank over Paarlberg heeft gesproken. (…) Ik weet niet of er informatie was dat Holleeder dominant bij Paarlberg aanwezig was of dat er druk op Paarlberg werd uitgeoefend om ergens aan mee te werken.’

Media-man

Zo bleef het idee van de de ‘nette mensen’ die volgens Endstra afpersgeld witwasten toch bestaan, net als de opmerking van Endstra dat hij geld ‘naar John’ overmaakte en de mysterieuze ‘media-man’. Van Looijen vond ook dat Endstra hierover vaag bleef:

‘Als u mij vraagt of Endstra hints gaf zeg ik ja, maar als je doorvroeg bleef hij in het vage.’

Boekhouding

Rest de vraag in hoeverre de politie naar aanleiding van de ‘naar John’-opmerking dan nog heeft gezocht naar geldstromen richting bedrijven van De Mol? Plooij schreef in 2009:

‘(…) Endstra noemt nergens een achternaam, stemt nergens in met de (achteraf kennelijke) gedachte van Van Looijen aan John de Mol, in de boekhouding is geen enkele zakelijke transactie met (een bedrijf van) John de Mol en/of Joop van den Ende aangetroffen.’

Endemol-onderzoek

Gabriël Meijers, destijds de advocaat van Jan-Dirk Paarlberg, zegt dat hij dit graag met eigen ogen in de omvangrijke boekhouding van de Endstra-bedrijven had willen controleren. Maar die boekhouding is nooit aan de rechtbank gegeven. Meijers: ‘Belangrijker is dat er echt onderzoek is gedaan naar Endemol en Endstra. Van Looijen was er in mijn ogen van overtuigd dat De Mol er achter zat. Ik zei op de zitting tegen de rechtbank: ik wil dat onderzoek van de recherche naar Endemol en de mediaman inzien.’ De rechtbank had geen behoefte om dat onderzoek te bekijken. Officier van justitie Koos Plooij hield zich verder op de vlakte. Hij had genoeg aan Paarlberg, die uiteindelijk ook is veroordeeld.

Lees ook de andere berichten uit de serie:

Bedreiging De Mol in Endstra-Holleeder-dossier (#4)

Bedreiging De Mol in Endstra-Holleeder-dossier (#3)

Bedreiging De Mol in Endstra-Holleeder-dossier (#2)

Bedreiging De Mol in Holleeder-Endstra-dossier (#1)