Bedreiging De Mol in Holleeder-Endstra-dossier (#1)

Verhalen over bedreiging van leden van de familie De Mol deden het afgelopen decennium al eerder de ronde bij de recherche en in het criminele milieu. Dat ging om een ontvoering. De naam Holleeder dook op. En Willem Endstra wist er ook van.

Door @Wim van de Pol

In de afperszaak waarin Holleeder tot negen jaar is veroordeeld legde Maria Houtman een verklaring af. Maria Houtman is de weduwe van de in 2005 doodgeschoten Amsterdamse hasjhandelaar Kees Houtman. Zij vertelde over ontvoeringsplannen van ‘de Holleeder-groep’:

‘Het ging erom dat Kees mee moest doen met een andere zaak. Het zou gaan om kidnapping. Ze wilden gewoon dat Kees zich aansloot bij hun. Kees heeft het daar ook over gehad. Ze wilden dat kind van John de Mol kidnappen (…) Dit is later afgeblazen. (…) Dit wilde Kees allemaal niet. Kees houdt niet van ontvoeringen. Kees ging daarom niet met hen om, om dit soort dingen.’

Dreiging

Houtman legde haar verklaringen af in de eerste maanden van 2006, toen Holleeder net vast zat. Ook andere getuigen verwezen in die periode naar een dreiging richting De Mol. Dat deed de niet veel later vermoorde hasjhandelaar Thomas van der Bijl ook, net als een naaste medewerker van Willem Endstra, Bram Zeegers, die in 2007 omkwam na een overdosis drugs. Waarschijnlijk doelden ze alledrie op dezelfde affaire, namelijk de volgende.

Johnny

Veel eerder, eind 2002, speelde er een reële dreiging richting de familie De Mol, meer in het bijzonder op Johnny de Mol. De jonge De Mol leidde destijds een nogal wild leven en dat bracht een groep (onder meer) Joegoslavische criminelen op het idee om Johnny de Mol eens te ontvoeren. De beoogde losprijs bedroeg tientallen miljoenen euro’s. Althans, volgens de informatie die binnen zou zijn gekomen bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de politie Amsterdam-Amstelland.

Endstra wist het

De door schuldeisers en afpersers in het nauw gedreven criminele investeerder Willem Endstra besloot in 2003 geheime gesprekken te gaan voeren met de Amsterdamse CIE. De gesprekken vonden steeds plaats op de achterbank van een auto. Later zijn transcripties van deze “achterbankgesprekken” openbaar geworden en zelfs in boekvorm uitgegeven. Saillant is dat Endstra in die gesprekken toonde kennis te hebben van het ontvoeringsplan op Johnny. Hij wist dat niet omdat hij erover in de krant had gelezen. Endstra begon er namelijk al over in april 2003 terwijl De Telegraaf er als eerste over berichtte in augustus 2003.

‘Hun’

Maar hoe wist Endstra het dan? Had een “Joegoslaaf”, of iemand anders die vrij dicht betrokken was – en tevens dicht betrokken was bij Willem Endstra – er met hem over gesproken? Dat moet haast wel, zo blijkt uit de achterbankgesprekken. Endstra suggereerde op de achterbank dat ‘hun’ (uit de context blijkt dat hij de groep-Holleeder bedoelde) de dreiging naar Johnny de Mol zogenaamd hadden “opgelost”, wat mogelijk een afperstactiek was. Daar was CIE-rechercheur Jan van Looijen het niet mee eens. Hij hamerde er vervolgens tegenover Endstra op dat hij de Joegoslaven hoogstpersoonlijk had aangesproken op hun plannen en die zaak op die manier heeft “stukgemaakt”. Het gesprek ging zo:

Willem: Nee maar eh, die hebben ze dus geholpen. Nou dan hou ik mijn hart alweer vast.

Jan: Hoezo?

Willem: Zijn kind werd bijna ontvoerd of zo en dat hebben hun opgelost.

Jan: Dat hebben hun niet opgelost.

Willem: Nee, goed maar dat zeggen ze dus.

Jan: Hebben wij opgelost.

Willem: Begrijp je?

Jan: Ik ben persoonlijk bij hem (lachend)

(iedereen lacht)

Henk: Is ie nou helemaal belazerd, een beetje mooi weer spelen!
 (door elkaar praten)

Jan: Nee maar gewoon effetjes…die hebben wij opgelost.

Willem: Nou OK.

Jan: Wij hebben de mensen aangesproken. Wij zijn bij hem geweest. Ik ben persoonlijk bij die (niet te verstaan) geweest.

Omdat Endstra met ‘ze’ en ‘hun’ Willem Holleeder en zijn vrienden bedoelt, heeft het er de schijn van dat Endstra van ‘ze’ of ‘hun’ (Holleeder dus) over de dreiging had gehoord. Maar volgens Van Looijen had Holleeder de dreiging dus niet afgewend, zoals Endstra meende.

Op de hoogte

De informatie van Endstra en Maria Houtman overlapt. Ze beweerden immers allebei dat Holleeder betrokken was bij ontvoeringsplannen van Johnny de Mol. Endstra leek te suggereren dat Holleeder onder een hoedje speelde met de ontvoerders. Hoe dan ook. Endstra was als slachtoffer van Holleeder toch tegelijk verrassend goed op de hoogte van de ontvoeringsplannen van die kwelgeest en zijn vrienden.

(wordt vervolgd)