Bedrog: weer een nieuwe Justitie-affaire

Het ministerie van Justitie blijkt de onafhankelijkheid van het eigen Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) te hebben aangetast. Bijvoorbeeld onderzoeken naar legalisering van wietteelt moesten zo negatief uitvallen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwsuur.

Door @Wim van de Pol

De rapporten van het WODC zijn wetenschappelijke en objectieve peilbakens waarop zowel de Tweede Kamer als het openbaar bestuur zich baseren. Ambtenaren van Justitie, maar ook oud-minister Ivo Opstelten, stuurden de manipulatie of wisten ervan.

Een groepje ambtenaren bepaalde wat goed was en wat moest gebeuren. De affaire betekent dat een belangrijk aspect in het functioneren en controleren van de Tweede Kamer, en dus de democratie, is aangetast. Ook heeft de kwaliteit van het openbaar bestuur eronder geleden.

De nieuwe minister Grapperhaus van Justitie heeft intern onderzoek aangekondigd.

Klacht

Nu blijkt dat belangrijke besluiten, zoals over het coffeeshopbeleid in Nederland, te zijn beïnvloed door politieke sturing op onderzoeken van het WODC. Ook het toezicht op WODC-onderzoeken ontsnapte niet aan politieke druk: de wetenschappelijke begeleidingscommissies lieten ook conclusies en onderzoeksvragen bijsturen.

Een WODC-onderzoekster en projectleider sprak in een interne klacht over de sturende invloed van beleidsambtenaren op rapporten van het WODC. Uit de klacht:

Ik werk al sinds 1981 in het beleidsonderzoek, maar zaken als onder druk van beleid en zelfs van je eigen directeur bevindingen weghalen uit rapporten of slechtere offertes kiezen boven betere, dat heb ik nog nooit meegemaakt.