‘Belangenverstrengeling Demmink-zaak ongelofelijk’

Het feit dat de Haagse advocaat Mischa Wladimiroff optreedt als strafadvocaat van Joris Demmink – dat Crimesite vandaag onthulde – heeft advocaat Adèle van der Plas geschokt. De advocaat van Hüseyin Baybasin denkt dat het optreden van Wladimiroff voor Demmink kan leiden tot het constateren van een 'onaanvaardbare' belangenverstrengeling. Baybasin zit levenslange straf uit voor uitlokking van moord. Een interview met Van der Plas.

Volgens Adèle van der Plas is al sinds 2007 algemeen bekend dat bepaalde feiten in de verdenking van seksueel misbruik door Demmink in Turkije en het strafrechterlijk onderzoek in de zaak van Baybasin overlappen.

Wladimiroff treedt op voor Demmink, wat is daar ernstig aan?

Van der Plas: 'Wladimiroff was lid van de commissie (TCEAS) onder leiding van professor Ybo Buruma die in 2009 en 2010 de manipulatie van telefoongesprekken in de zaak Baybasin onderzocht. Er was een oud-politieman in Turkije die aan de commissie uit zou gaan leggen hoe die manipulatie in zijn werk was gegaan. De hotels in Ankara waren al uitgezocht bijna geboekt. Hoogleraar Bart Jacobs die het technisch onderzoek begeleidde zou met Buruma meegaan. Buruma zei mij dat met name Wladimiroff het horen van de getuige had tegengehouden omdat hij diplomatieke problemen achteraf vreesde. Hij heeft zich dus voluit met het onderzoek naar Baybasin bemoeid.'

Maar het onderzoek Baybasin staat toch los van het vermeende seksueel misbruik door Demmink?

Van der Plas: 'Helemaal niet. Sinds 2006 zijn er berichten en uiteindelijk bewijzen gekomen dat Demmink is gechanteerd door de toenmalige Turkse autoriteiten die per se wilden dat Baybasin, die contact had met Öcalan van de PKK, uit de weg geruimd zou worden. Er is een aanslag in Nederland op Baybasin verijdeld. Toen is in Turkije besloten om in Nederland een strafzaak te construeren met vervalst bewijs. De informatie vanuit Turkije is dat Demmink dat heeft geregeld, hij is gechanteerd. In 2007 heeft Baybasin een klacht tegen Demmink ingediend. Toen was al bekend dat de zaken, in ieder geval in procedurele zin, overlapten. Het hof in Den Bosch heeft zich onlangs nota bene nog verschoond in de klachtzaak over Demmink omdat daar in Den Bosch procedures van Baybasin hebben gelopen en nog lopen.'

Hoe weten we of Wladimiroff zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling?

Van der Plas: 'Deze link tussen Wladimiroff en Demmink is al onaanvaardbaar gezien zijn werk voor de TCEAS, een commissie van het Openbaar Ministerie toen Demmink nog de baas van het ministerie van Justitie was. De grote vraag is nu sinds wanneer Wladimiroff Demmink adviseert. Toen Baybasin in 2007 een klacht indiende had Demmink al strafrechterlijk advies nodig. Als Wladimiroff toen al zijn advocaat was en hij heeft daarna de Baybasin-zaak gedaan in de TCEAS dan noem ik dat een nog nooit vertoonde en een onaanvaardbare belangenverstrengeling. Ik vind het ongelofelijk.'

Was Wladimiroff ook advocaat van Baybasin?

Van der Plas: 'Ja. In 1999 enige tijd nadat hij was aangehouden in de zaak waarvoor nu een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad loopt. Wladimiroff is toen ook nog naar Turkije geweest en heeft daar contacten met de familie van Baybasin gehad, zo heeft cliënt mij ooit verteld. Hij heeft zich ook bemoeid met de kwestie van PKK-leider Öcalan, wiens zaak in Turkije parallel liep met die van Baybasin. Baybasin heeft Wladimiroff uiteindelijk ontslagen omdat hij zich niet kon vinden in de juridische adviezen van de heer Wladimiroff. Als Baybasin dit vanmiddag hoort zal hij razend zijn. Ik sluit niet uit dat hij een klacht bij de deken tegen Wladimiroff laat indienen.'