Belangrijkste conclusies Alphen-rapport

Tristan van der Vlis, die op 9 april een bloedbad aanrichtte in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn, had nooit een wapenvergunning mogen krijgen. De gedwongen opname van Van der Vlis in een ggz-instelling in 2006 is niet opgemerkt bij de aanvraag. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de persconferentie die maandagochtend werd gehouden in het stadhuis van Alphen.

Er is door de politie een persoonlijk profiel geschetst van Van der Vlis. Hieruit blijkt dat hij leed aan de ziekte schizofrenie type paranoïde en hierdoor ernstige psychotische belevingen kreeg. De depressieve stemmingen die hieruit voortkwamen leidden tot steeds sterkere denkbeelden over zelfmoord. Volgens deskundigen heeft zijn ziekte een belangrijke rol gespeeld bij de schietpartij.

Door zijn ziekte heeft hij voor het incident tot twee keer toe een mislukte zelfmoordpoging gedaan en werd hij in 2006 gedwongen opgenomen. De afdeling Bijzondere Wetten, die wapenvergunningen verleent heeft dit over het hoofd gezien en dus niet laten meewegen in de beslissing. ‘Was dit wel gebeurt, dan had dit vrijwel zeker in 2008 tot een andere beslissing geleid’, zegt korpschef Jan Stikvoort van de politie Holland-Midden, die de verantwoordelijkheid van de fout op zich neemt.

Volgens hoofdofficier van justitie Kitty Nooy was de schietpartij een soloactie waarbij Van der Vlis willekeurige mensen tot slachtoffer maakte. Uit een dagboek is wel duidelijk geworden dat hij een enorme haat koesterde jegens God en hem wilde straffen door ‘zijn schepselen pijn te doen’.

Uit de profielschets blijkt dat Van der Vlis naast zijn ziekte een fascinatie had voor wapens en aangesloten was bij een schietvereniging sinds 2007. Nooy constateert dat bij zowel de politie als bij instanties mensen op de hoogte waren van gevaarlijke combinatie van de geestelijke gesteldheid van de dader en zijn wapenbezit. Er kan niet worden achterhaald of iedereen hierin adequaat gehandeld heeft.

Zaterdag werd al bekend dat iemand wordt verdacht van het weten van de plannen voor de schietpartij. Het gaat hierbij om een vriend van Van der Vlis. De man wordt aangeklaagd omdat het strafbaar is dit soort kennis achter te houden.

Van der Vlis heeft eind 2010 een geweer en een revolver gekocht. In januari van dit jaar schafte hij een semi-automatsch wapen en een Red Dot kijker aan, en bestelde hij meerdere magazijnen. In maart kocht hij een kogelwerend vest.

Stikvoort zegt alle wapenvergunningen, waarvan de politie beschikt over mee informatie van de aanvrager, opnieuw te zullen bekijken. Hij wil hiermee meer van dit soort gevallen uitsluiten. ‘Dit mag nooit meer gebeuren.’

Zie:

Samenvatting Rijksrecherche-rapport Alphen

Brief aan Tweede Kamer van de minster van Justitie.

TGO-onderzoek Komeet.