België vreest spanning No Surrender en Satudarah

De Belgische politie vreest dat het komende jaar de spanningen tussen de van oorsprong Nederlandse MC's No Surrender en Satudarah gaan oplopen. Satudarah heeft drie nieuwe chapters in de Belgische provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Luik aangekondigd, in navolging van No Surrender die een chapter in Antwerpen is gestart.

 

Belgische media verwijzen naar een knokpartij tussen No Surrender en de Hells Angels in Amsterdam en de territoriumstrijd in Duitsland, waarmee Satudarah zich actief bemoeit.

Volgens een bron binnen de Belgische politie zitten No Surrender en Satudarah in België in een territoriumstrijd. 'Als reactie op de komst van No Surrender naar Antwerpen, heeft Satudarah prompt drie nieuwe afdelingen opgericht', zegt de bron tegen Het Nieuwsblad.

Volgens de bron zijn de afdelingen opgericht door kleine motorclubs in te lijven. Zo heette het chapter van No Surrender in Antwerpen tot voor kort Bad Company MC, opgezet door een kleine club voormalige Hells Angels die geroyeerd waren.

'Het is vooral de vraag hoe andere grote clubs, zoals de Hells Angels en de Outlaws, zich gaan positioneren in het bikermilieu', aldus de bronnen van Het Nieuwsblad. 'De spanningen die er nu zijn, gaan vroeg of laat tot geweldsuitbarstingen leiden.'