Nieuwe slag in gevecht erfenis Biemans

De rechter in Breda heeft het beslag op de erfenis van de in 1998 vermoorde Ran Biemans opgeheven. Weduwe Els L. probeerde via dat beslag haar deel van de miljoenenerfenis veilig te stellen. Els L. is in 2006 in België veroordeeld voor de moord op Biemans en automatisch onterfd. Haar straf werd in Nederland omgezet en hier geldt die automatische onterving niet. Twee neven en een nicht van Ran Biemans claimen de erfenis en willen voorkomen dat de moordenares van hun oom er met de erfenis van ruim vijf miljoen euro vandoor gaat.

Els L. heeft haar straf uitgezeten en is nu op vrije voeten.

Ran Biemans was een zakenman uit Leiden die handelde in sportprijzen, maar er werd gefluisterd werd dat hij tussen zendingen natuursteen hasj verstopte.

In mei van dit jaar verleende de rechter Els L. verlof om beslag te laten leggen op de nalatenschap van Biemans. Els L. had de rechter meegedeeld dat zij al een procedure tegen de erfgenamen was gestart. De rechter in kort geding concludeert nu dat die mededeling niet juist was en dat de beslagen daarom niet rechtsgeldig zijn gelegd.

De rechter in kort geding heeft Els L. op straffe van een dwangsom verboden om opnieuw beslag te leggen op de nalatenschap van Biemans totdat uitspraak is gedaan in een rechtszaak tussen de erven Biemans en Els L. over de vraag of zij aanspraak kan maken op (een deel van) die nalatenschap.

Els L. doet een beroep op een zogenoemd verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden, op grond waarvan zij recht zou hebben op de helft van de nalatenschap na overlijden van haar echtgenoot.

De zaak deed indertijd veel stof opwaaien. Ran Biemans werd vermoord in het bijzijn van Els L. die werd vastgebonden door de daders. Maar later oordeelde de rechtbank dat zij de opdracht voor de moord had verstrekt, waarschijnlijk om aanspraak te maken op de erfenis.

Els L. kreeg tijdens haar proces een relatie met de Belgische steradvocaat Pol van de Meulenbroecke.

Hier de uitspraak van het kort geding.