Waar is het geld gebleven?

De Belgische justitie zit in de problemen met geld. Er is genoeg inbeslaggenomen geld, maar op welke bankrekening het staat en van wie het is, dat is vaak niet meer te achterhalen. Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) beheert bankrekeningen met honderden miljoenen euro’s maar die heeft haar zaken niet op orde. Dat schrijft de Belgische krant De Tijd.

Volgens De Tijd weet de dienst ook vaak de exacte bedragen van de vorderingen niet, laat staan hoeveel rente er is binnengekomen. Verder kan de dienst aan de Belastingdienst geen informatie geven, kortom de boekhouding is een ramp.

In een gesprek me krant wil Thierry Freyne, de nieuwe directeur van het COIV, alleen bevestigen dat er geen betrouwbare cijfers voorhanden zijn. ‘Een exacte verdeling, naargelang de oorsprong, kan ik inderdaad niet geven’, luidt het. Freyne houdt al enkele maanden een schoonmaakoperatie bij het?COIV. Maar betrouwbare cijfers zal hij ten vroegste volgend jaar kunnen geven of zelfs pas in 2013.

‘Als er ergens in het land geld in beslag genomen wordt, komt dat op de centrale rekening van het COIV’, vertelt Freyne. ‘Maar de politiedienst die het geld op de rekening stort, moet het COIV daarover inlichten. En dat gebeurt nog altijd per fax. Waardoor we van sommige stortingen de herkomst niet kunnen achterhalen.’

Freyne noemt het geknoei met faxtoestellen ‘absurd’. Al sinds de oprichting van het COIV in 2003 wordt de politie vergeefs gemaand de inbeslagnames elektronisch te melden. Freyne heeft de zaak nu opnieuw aangekaart bij de politietop.

Maar ook intern bij de inbeslagnamedienst is het grondig misgelopen, erkent Freyne, ook al omdat de dienst nooit een professioneel boekhoudprogramma ter beschikking kreeg. En pas nu, acht jaar na zijn oprichting, gaat het?COIV op zoek naar een professionele boekhouder.

Freyne benadrukt dat de vorige minister van Justitie, Stefaan De Clerck, de problemen ten volle heeft ingezien en er nu maatregelen worden genomen.