Bewaartermijn internetgegevens is verkort

Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten zijn vanaf 16 juli 2011 verplicht om de verkeersgegevens met betrekking tot internet zes maanden te bewaren in plaats van twaalf maanden. Verkeersgegevens zijn data die niet gaan om de inhoud van de communicatie, maar om de gegevens over de contacten van personen, zoals het gebruik van e-mail, internettelefonie en toegang tot het internet. In 2009 stemde minister al in met deze verkorting maar pas twee weken geleden stemde de Tweede Kamer in met een reparatiewet en op 5 juli ging ook de Eerste Kamer akkoord.

De termijn voor het bewaren van verkeersgegevens rond telefonie over een vast of mobiel netwerk blijft twaalf maanden.

Politie en justitie kunnen de verkeersgegevens gebruiken voor de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven. Speurders kunnen surfgedrag of belgedrag van verdachten op deze manier terughalen.

Het parlement vond dat een jaar lang verkeersgegevens van internetgebruik bewaren een disproportioneel middel dat teveel inbreuk maakte op de veiligheid van de privacy.

De maximale bewaarplicht is in Europese wetgeving geregeld door de bewaarplichtrichtlijn. Met de nieuwe regeling blijft het kabinet binnen de
grenzen van de Europese richtlijn dataretentie, die voorschrijft dat de te bewaren gegevens door de aanbieders ten minste zes maanden en ten hoogste twee jaar opgeslagen moeten worden vanaf de datum van de communicatie.

Privacy-beweging Bits of Freedom wil vernietiging van de bewaarplicht.