Blijvende zorg over afluisteren advocaten

VVD, SP, Groen Links en D66 in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de commissie CTIVD die moet toezien op het afluisteren van gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. De Nederlandse Orde van Advocaten vindt de commissie die hierop moet toezien niet onafhankelijk.

Vertrouwelijk

Daarom voldoet deze tijdelijke commissie niet aan het oordeel van de rechter, aldus de Orde. Vandaag overlegde de Kamer over de commissieregeling van de verantwoordelijke ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie). In principe is deze vorm van afluisteren verboden, omdat communicatie tussen advocaten en hun cliënten vertrouwelijk is. Het mag alleen als het in het belang van de nationale veiligheid is, zoals bij terreurverdachten.

Toestemming

De rechter heeft vorig jaar in “de afluisterzaak” bepaald dat een onafhankelijke instantie moet toetsen of veiligheidsdiensten in bepaalde gevallen mogen afluisteren. Als daar niet snel een (tijdelijke) voorziening voor zou komen, moest de overheid er mee stoppen. Advocaat Sébas Diekstra, één van de advocaten die betrokken was bij de afluisterzaak waardoor de wet nu veranderd moet worden, zegt dat de CTIVD niet als onafhankelijk kan worden aangemerkt:

De voorzitter geeft bindend advies of mag worden afgeluisterd en achteraf behandelt hij de klachten over het afluisteren waarvoor hij zelf toestemming heeft gegeven. Als dit niet snel verandert dan wordt het tijd om weer naar de rechter te stappen.

Diekstra en de Orde pleiten ervoor dat rechters net als in het strafrecht in alle afluisteroperaties vóóraf moeten beoordelen of justitie en de geheime diensten toestemming krijgen afluistermiddelen in te zetten.

Zie ook:

AIVD luisterde dertien keer advocaten af

Klachten over AIVD in “Terrorismezaak” (UPDATE)