Boetes voor heling schilderijen Noortman

De rechtbank Rotterdam heeft donderdag drie verdachten in het strafproces over acht schilderijen, die in 1987 verdwenen uit de Maastrichtse kunsthandel Noortman, veroordeeld tot geldboetes van in totaal 70.000 euro. De hoofdverdachte, een 70-jarige man uit het Limburgse Walem, kreeg een geldboete van 50.000 euro opgelegd. Een 65-jarige vrouw uit België en haar 38-jarige zoon uit Duitsland moeten van de rechtbank allebei een boete van 10.000 betalen.

 

De rechtbank oordeelde dat de drie verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan heling en witwassen. Het drietal bood in 2009 de acht kostbare doeken aan, die uit de Maastrichtse kunsthandel zijn gestolen. De verdachte uit Walem heeft de doeken jarenlang verborgen gehouden.

De drie verdachten wilden de schilderijen tegen een fors vindersloon overdragen aan een verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeraar heeft na de verdwijning van de schilderijen in 1987 vijf miljoen gulden compensatie uitgekeerd.

De rechter betitelde het handelen van de verdachten als ‘ernstig’. ‘Het vormt een aantasting van de legale economie en is, mede vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere handelsverkeer, een bedreiging voor de samenleving.’

De 70-jarige man kreeg de hoogste boete opgelegd omdat hij volgens de rechtbank het initiatief heeft genomen voor het aanbieden van de schilderijen voor vindersloon. De vrouw en haar zoon hebben daarbij geholpen.

Lees ook:

Noortman-zaak weer uitgesteld

‘Rechtszaak tegen erven Noortman’ 

Exclusief: ‘Burgemeester stopte onderzoek kunstroof’ 

Bruinsma en Houtman in de kunst