Bouncing bullets (VIDEO)

Het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) heeft tal van onderzoeksterreinen. Zo onderzoekt het instituut ook de baan die een kogel kan afleggen nadat hij is afgeschoten. Hoe ketst hij af op welk materiaal en hoe gaat dat met name met de nieuwe politiekogel uit de Walther P99?

Filmpje van kogels die afketsen op water na de break.

door @TimoCrimesite

Siesja Kamphuis is student forensic science aan de Universiteit van Amsterdam en loopt stage bij het NFI. Ze onderzoekt tijdens haar afstudeerstage welke methode het beste kan worden gebruikt om achteraf uit te rekenen wat de baan van een kogel  was. Kamphuis op de site van het NFI: “Je zou het misschien niet verwachten, maar een kogel kan afketsen op water. Of dat gebeurt, is afhankelijk van de hoek waaronder wordt geschoten.” Kamphuis heeft een film gemaakt van een experiment bij het NFI waarop te zien is dat kogels kunnen afketsen op water. Tijdens dat experiment stelden de onderzoekers de hoek van het vuurwapen iedere keer iets bij, om te zien onder welke hoek de kogel afketste.

Een kogel vliegt na te zijn afgeketst op water gewoon door en kan dus mensen nog steeds verwonden. “De politiekogel bleek minder snel af te ketsen op water, dan een  ‘normale’ kogel van hetzelfde kaliber”, aldus Kamphuis.