Brandveiligheid in gevangenissen schiet tekort

De brandveiligheid in een aantal Nederlandse gevangenissen schiet tekort. Dat blijkt uit interne veiligheidscontroles van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die persbureau ANP heeft ingezien.

De tekortkomingen variëren van het ontbreken van calamiteitenplannen en afspraken met de brandweer tot een gebrek aan oefeningen en niet-gecertificeerde brandmeldsystemen, waardoor de brandweer onnodig vaak moet uitrukken. Ook in Detentiecentrum Schiphol, waar in 2005 elf asielzoekers overleden tijdens de “Schipholbrand”, was een hoop zaken mis aan calamiteitenplannen, de bijbehorende besprekingen, oefeningen, certificering van de brandmeldinstallatie en middelen voor de bedrijfshulpverlening. Een jaar later was dit verbeterd.

In de gevangenis in Scheveningen was dit jaar sprake van een tekort aan oefeningen. ‘Aanvalsplannen’ voor de brandweer en afspraken met de politie bleken verouderd en mogelijk niet eens bekend bij de betrokken partijen. Spullen als branddekens en zaklantaarns waren niet meer klaar voor gebruik.

Geen calamiteitenplannen

De gevangenis op Bonaire bleek dit jaar geen eigen calamiteitenplannen voor brand, evacuatie en hulpverlening te hebben. Tijdens een inspectie lagen er karton en plastic, wat brandgevaarlijk was. De druk van blusmiddelen was nog net voldoende. In de onlangs gesloten Amsterdamse gevangenis Tafelbergweg waren geen calamiteitenplannen en het ontbrak aan een gecertificeerde brandmeldcentrale. Alarmprocedures werden nauwelijks geoefend.

Ook bij andere inrichtingen, waaronder jeugdgevangenissen, tbs-klinieken en detentiecentra, is geregeld wat mis. Meestal waren problemen hier bij de eerstvolgende controle opgelost.