Briefje: je moet vijf ton aftikken (COLUMN)

Politie en justitie zijn allang vergeten dat je pas schuldig bent als de rechter je in hoogste instantie heeft veroordeeld. Mr. Ernst Pols, zo lees ik op Crimesite, stelt dat zo’n crimineel in een cafeetje makkelijk 10.000 euro ‘aftikt’.

Door Jan Boone

De vraag is of Pols wel eens in een café komt en vooral in welk café dan wel. Zo weet hij kennelijk ook dat een borg van 500.000 euro voor de schorsing van de voorlopige hechtenis heel normaal is. Als hij dat niet vindt, moet er een reden zijn waarom het Openbaar Ministerie het als voorwaarde stelt.

Briefje

Het antwoord is eenvoudig te geven. Ik was zelf op de zitting waar de officier van justitie een briefje overhandigde waar de voorwaarden voor schorsing op stonden. Er was geen sprake van een aanbod van de zijde van de verdachte, zoals Pols had gezegd. Het Openbaar Ministerie had het helemaal zelf bedacht. Ze dachten daar bij het OM in Rotterdam kennelijk dat als je in een cafeetje 10.000 euro kunt aftikken je ook wel 500.000 euro kunt overmaken.

Vrijspraak is ramp

De vraag is wat wil het OM met dit soort onzin. Ook op die vraag is het antwoord eenvoudig te geven: de rechter moet worden beïnvloed. Het bewijs in de zaak is flinterdun en de officier van justitie weet dat. Maar aangezien het hier om een zaak met corrupte douaniers gaat moet er flink tegen de verdachten worden opgetreden. Vrijspraak zou een ramp zijn gezien de enorme media aandacht die de zaak met hulp van dat zelfde OM heeft gekregen.

Zonder borg

Dat de voorlopige hechtenis van de douanier werd geschorst omdat zijn vrouw ziek is, overigens zonder borg, terwijl er in zijn huis ruim een miljoen euro werd gevonden, is fijn voor de douanier. ln het huis van de jongen van wie 500.000 euro borg werd gevraagd is geen geld gevonden.

Ziek

Hoe ziek het hele verhaal in elkaar zit mag blijken uit het feit dat tegen de douanier een geheel apart onderzoek loopt. Zijn zaak wordt helemaal los van alle andere verdachten behandeld en zijn dossier staat niet ter beschikking van de medeverdachten. Het zou me in het geheel niet verbazen als de zaak of zaken – er zou sprake zijn van meer corrupte douaniers – uiteindelijk zal eindigen met ontslag van rechtsvervolging en zij dus vrijuit zullen gaan omdat ze zo vreselijk onder druk werden gezet. Dat in ieder geval 1 douanier een vermogen heeft verdiend is een probleem dat het OM nog even uit de weg zal moeten ruimen, anders wordt het wel erg opvallend dat tot iedere prijs voorkomen moet worden dat de Staat gezichtsverlies lijdt.

Miljarden

Hetzelfde beeld: bluf om de rechter te beïnvloeden zie je ook bij het noemen in de media van de miljarden die zouden worden verdiend met de hennepteelt. De opsporing kost een vermogen, het effect gering. Maar dat geeft niet de rechter moet goed begrijpen dat er flink gestraft moet worden omdat het immers om miljarden gaat. Dat de opbrengst voor de staat in verhouding tot het geld dat de opsporing kost vrijwel nihil is,doet er kennelijk niet toe.

Van belang is dat de rechter blijft denken dat het om enorme bedragen gaat.

Gebluf

Net zoals korpschef Bouman zonder enig bewijs te leveren beweerde dat er in Nederland een aanslag zou worden gepleegd, de opsporing van hennep werkgelegenheid verschaft aan de politie zonder veel succes, Pols zomaar zonder onderbouwing beweert dat hij weet dat een crimineel in een cafeetje even 10.000 euro aftikt, zo wordt de rechter in Rotterdam zonder enig bewijs doordrongen van de gedachte dat 500.000 euro borg voor een jongen van 23 geen probleem kan zijn.

Als advocaat ben ik bang dat al dat gebluf zijn uitwerking op de rechter niet zal missen en de rechter als gevolg daarvan zijn overtuiging van de schuld van de verdachte bij minder bewijs zwaarder zal laten wegen.

Jan Boone is strafadvocaat te Wijk bij Duurstede