Brigadier verduisterde hard drugs

Een 56-jarige brigadier van het politiekorps Brabant Zuid-Oost is ontslagen omdat hij zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig heeft gemaakt aan verduistering harddrugs. Dat is pas nu bekend gemaakt, door het korps. Vandaag doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak in de zaak.

De man is al in december onstlagen nadat de Rijksrecherche een onderzoek naar zijn activiteiten had voltooid. Voor die tijd was hij al geschorst sinds dat begin 2011 is een disciplinair en strafrechtelijk onderzoek werd gestart. 

Bij het korps was informatie binnengekomen dat de man mogelijk strafbare feiten had gepleegd. Uit het disciplinair onderzoek bleek dat de brigadier zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering en vernietiging van harddrugs afkomstig uit onderzoeken. Daarnaast verwijt het korps de man het herhaaldelijk niet naleven van interne protocollen en regels, zoals het niet melden van zaken bij zijn leidinggevende.

Op basis van een dossier van de Rijksrecherche heeft het Openbaar Ministerie besloten de man te vervolgen.